Skip to main content
umpa

Przygotowanie ślizgów i krawędzi nart przed startem w zawodach.

Autor: |

Przedstawiamy opis wszystkich niezbędnych czynności podczas przeprowadzania przygotowania ślizgów, oraz krawędzi dla nart zawodniczych.

1. Przygotowanie ślizgów.

1.1.Założenie struktury zaawansowanej dostosowanej do śniegów, na jakich spodziewana jest jazda na zawodach.

Struktury zaawansowane są różne dla różnych gatunków śniegów i temperatur. Zakłada się je na maszynach o wirujących dyskach ceramicznych.. Ich założeniem czyli wycięciem odpowiedniego układu mini rowków zajmują się specjalistyczne serwisy. Nie należy mylić tego z popularnym wyrównywaniem ślizgu na walcu kamiennym o większym uziarnieniu, co wielu prowadzących zwykłe serwisy też tak nazywa. Prawdziwe struktury zaawansowane na specjalistycznej maszynie, z tego co wiem, zakłada dealer Rossignola, PMSport w Warszawie. Gdy regenerujemy nartę i uzyskujemy płaski ślizg, a nie mamy dostępu do ww struktur zawsze lepiej jest założyć strukturę diagonalną samemu przy pomocy strukturatora jak to zostało opisane wcześniej, niż jeździć na przyklejającej się do śniegu zupełnie płaskiej narcie.

1.2. Zmycie i odtłuszczenie ślizgu w przypadku zaobserwowanego zabrudzenia

Poprzez pocieranie na sucho sprawdzamy chusteczką higieniczną czy ślizg jest ubrudzony tłuszczami i sadzami, co dzieje się na wiosnę w naszych górach. Jeżeli się czerni to przy pomocy zmywacza do ślizgów należy umyć szmatką ślizg. Nie należy robić jednak tego zbyt często, bo każde zmywanie wysusza ślizg. Użyć małej ilości zmywacza.

1.3. Założenie podkładu systemowego.

a) Smar podkładu systemowego wtopić na gorąco lub wetrzeć w ślizg jeżeli jest na zimno.

b) Przeprowadzić cykl zdjęcia i polerowania, gdy narty będą użyte tylko do startu.

c) Zostawić na grubo, gdy narty będą służyć do rozgrzewki przed startem

1.4. Wykończenie zawodnicze smarowania.

a) Zdjęcie smaru znad wgłębień struktury narty za pomocą obrotowej szczotki uwzględniające rodzaj odkrywanej struktury i twardość spodziewanych warunków. Czym struktura głębsza i miększe warunki, tym szczotka o włosiu grubszym i twardszym.

b) Zdjęcie smaru z krawędzi za pomocą cykliny z tworzywa.

c) Zdjęcie napięcia powierzchniowego powstałego przy traktowaniu nylonem smaru za pomocą obrotowej szczotki z włosia naturalnego. Czym warunki twardsze i struktura drobniejsza tym miększa szczotka.

2. Przygotowanie krawędzi.

2.1 Założenie określonych kątów bocznego i podniesienia krawędzi w zależności od konkurencji i spodziewanych warunków.

a) Wyznaczenie z proporcji długości stref nieaktywnej, zabierania i cięcia na krawędziach zewnętrznych i wewnętrznych narty w zależności od typu narty tj. slalom, gigant czy zjazd.

b) Stępienie strefy nieaktywnej krawędzi wykonać za pomocą gumy ściernej twardej.

c) Podniesienie i kątowanie strefy zabierania wykonać za pomocą prawidła i kątownika używając pilnika drobnego World Cup lub grubego diamentowego.

d) Kątowanie strefy cięcia wykonać za pomocą kątownika i pilnika drobnego World Cup lub grubego diamentowego

2.2 Wykończenie utwardzająco – polerujące.

a) Wykończenie płaszczyzn dolnych i bocznych poszczególnych stref krawędzi za pomocą pilników drobnych diamentowych umocowanych w prawidłach i kątowniku.

b) Wypolerowanie płaszczyzn jak wyżej za pomocą pyłu diamentu polerującego na paskach polerujących.

c) Kamieniem drobnym, lub lepiej pilnikiem diamentowym, umocowanym w prawidle utwardzamy wyostrzoną pilnikami powierzchnię pojedynczymi ruchami z dużym naciskiem.

Ślizg narty nieprzygotowanej - bez założonej struktury
Ślizg narty nieprzygotowanej - bez założonej struktury
Ślizg narty nieprzygotowanej - bez założonej struktury
Struktura założona kamieniem
Struktura założona kamieniem
Struktura założona kamieniem
Struktura założona strukturatorem
Struktura założona strukturatorem
Struktura założona strukturatorem