Skip to main content
umpa

FIS odkłada pełne wdrożenie zakazu stosowania smarów fluorowych

Autor: |

Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) ogłosiła dziś, że wprowadzenie pełnego zakazu stosowania  smarów fluorowych (HF i LF) zostanie przesunięte na sezon 2023/2024, aby dać dodatkowy czas na dalsze dopracowanie urządzenia do wykrywania fluoru i zdefiniowanie procedur kontrolnych To już drugi raz, kiedy zakaz został odłożony.

Obszerne testy urządzenia do wykrywania fluoru, doprowadziły do wniosku, że potrzeba więcej czasu na sprawdzenie nowych smarów bez fluoru, aby zapewnić dokładne wyniki. Testowanie tych nowych produktów jest w toku. FIS zwiększy systematyczne zbieranie i testowanie próbek w nadchodzącym sezonie 2022-23. Ścisła współpraca z Federacjami Narodowymi i IBU będzie nadal pomagać w dalszym doskonaleniu systemu wykrywania i określaniu praktycznych procesów wdrażania i regulacji, które zapewnią sprawiedliwe wdrożenie pełnego zakazu stosowania wszystkich smarów fluorowych w sezonie 2023-2024.

Polecamy

Zakaz ma na celu zmniejszenie ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska pochodzącego od substancji chemicznych znajdujących się w produktach fluorowych używanych do przygotowania nart. W listopadzie 2019 roku Rada FIS zdecydowała, że stosowanie fluorowanego smaru narciarskiego, którego negatywny wpływ na środowisko i zdrowie został naukowo udowodniony, będzie zakazane w zawodach wszystkich dyscyplin FIS od sezonu 2020-21.

Jest to następstwem regulacji unijnych obowiązujących od lipca 2020 roku, które zakazują stosowania niektórych związków fluorowych w produkcji tych wyrobów. FIS zdecydowanie popiera zakaz stosowania smarów fluorowanych i pozostaje w 100% zaangażowany w jak najszybsze wdrożenie zawodów bez fluoru na wszystkich poziomach i dyscyplinach oraz w sposób sprawiedliwy i spójny dla wszystkich zawodników.