Skip to main content
umpa

Narta używana - przygotowanie krawędzi i zapięć

Autor: |
Ostrzałka Toko
Ostrzałka Toko

Przedstawiamy opis wszystkich niezbędnych czynności podczas przeprowadzania przygotowania krawędzi, oraz przygotowania zapięć.

1. Przygotowanie krawędzi.

1.1. Zdjęcie większej nadwyżki tworzywa ściany bocznej narty znad krawędzi pazurem.

a) Umocować nartę w imadle narciarskim w pozycji ukośnej lub, jeżeli imadło nie realizuje takiej pozycji to pionowej, zabezpieczyć skistopy za pomocą gumki, lub trzymaka skistopów, gdy imadło nie realizuje tej funkcji. W przypadku braku imadła uznać to za niewybaczalny błąd, a do czasu jego zakupu, nartę w jakiś inny sposób umocować eksponując ukośnie krawędź.

b) Przyłożyć pazura do narty i tak ustawić ząb pazura, aby nie zahaczając o krawędź był gotowy do zdzierania tworzywa boku narty tuż nad nią. W pazurze jako oddzielnym urządzeniu robi się to wygodnie pokrętłem z góry, a w pazurze jako przystawce do kątownika nieco mniej poprzez odkręcenie śrubki przytrzymującej ząb, jego ustawienie i zakręcenie tej śrubki.

c) Równomiernym ruchem wzdłuż krawędzi zdzierać warstwę tworzywa. Powinno tworzyć regularny skręcony wiór.

Dla nart o zniszczonych wyokrąglonych krawędziach, tworzywa znad krawędzi trzeba zebrać więcej, bo więcej potem będziemy zbierać krawędzi. Robimy to powtarzając zdzieranie tworzywa kilkakrotnie przestawiając głębokość nacinania zęba śrubą regulacyjną głębokości.

1.2. Zgrubne przeszlifowanie ścian dolnych krawędzi mocno stępionych i zarysowanych z ewentualnym równoczesnym podniesieniem krawędzi.

a) Umocować nartę w imadle narciarskim w pozycji poziomej, zabezpieczyć skistopy za pomocą gumki, lub trzymaka skistopów, gdy imadło nie realizuje tej funkcji. W przypadku braku imadła uznać to za niewybaczalny błąd, a do czasu jego zakupu, nartę umocować pewnie w jakiś inny sposób.

b) Obkleić ślizg taśmą malarską. Niepotrzebne, gdy dysponujemy rolkowym prawidłem do ostrzenia krawędzi od dołu.

c) Drobnym pilnikiem zamocowanym w prawidle, ciągłym ruchem od początku do końca narty, trzymając prawidło pod kątem 45o do osi narty, umiarkowanie naciskając ostrzyć powierzchnię dolną krawędzi ruchem od siebie.

d) Z uwagi na miejscowe utwardzenie wielu rys na zaniedbanych krawędziach należy je rozhartować wstępnie miejscowym pocieraniem grubym kamieniem w prawidle na długości całej krawędzi.

e) Grubym pilnikiem, lub dla wprawnych segmentem raszpli, zamocowanym w prawidle o docelowym wymaganym kącie, ciągłym ruchem od początku do końca narty, trzymając prawidło pod kątem 45o do osi narty, umiarkowanie naciskając ostrzyć powierzchnię dolną krawędzi ruchem od siebie.

1.3. Zgrubne przeszlifowanie ścian bocznych krawędzi mocno stępionych i zarysowanych z równoczesnym założeniem bocznego kąta krawędzi.

a) Umocować nartę w imadle narciarskim w pozycji ukośnej lub, jeżeli imadło nie realizuje takiej pozycji to pionowej, zabezpieczyć skistopy za pomocą gumki, lub trzymaka skistopów, gdy imadło nie realizuje tej funkcji. W przypadku braku imadła uznać to za niewybaczalny błąd, a do czasu jego zakupu, nartę w jakiś inny sposób umocować ukośnie eksponując krawędź.

b) Obkleić ślizg taśmą malarską. Niepotrzebne, gdy dysponujemy rolkowym kątownikiem do ostrzenia krawędzi z boku.


c) Z uwagi na miejscowe utwardzenie wielu rys na zaniedbanych krawędziach należy je rozhartować wstępnie miejscowym pocieraniem grubym kamieniem w kątowniku, ustawionym na przypuszczalny pierwotny kąt tych krawędzi, na długości całej krawędzi.

d) Grubym pilnikiem lub segmentem raszpli zamocowanym w kątowniku nastawionym na docelowy kąt boczny krawędzi, jaki chcemy założyć, ciągłym ruchem od początku do końca narty, umiarkowanie naciskając go w kierunku krawędzi, ostrzyć powierzchnię boczną krawędzi ruchem do siebie. Przy pionowym mocowaniu narty zwracać szczególną uwagę na ww. docisk w dół i bok, aby kątownik się nie ześlizgnął i nie stępił krawędzi.

1.4. Wykończenie utwardzające i wygładzające krawędzie.

a) Kamieniem drobnym, lub lepiej pilnikiem diamentowym, umocowanym w prawidle utwardzamy wyostrzoną pilnikami powierzchnię tym samym jednorodnym ruchem wzdłuż całej narty.

b) Kamieniem superdrobnym lub lepiej pilnikiem diamentowym drobnym umocowanym w prawidle polerujemy opracowaną płaszczyznę.

c) Kamieniem drobnym, lub lepiej pilnikiem diamentowym, umocowanym w kątowniku nastawionym na wymagany kąt utwardzamy wyostrzoną pilnikami powierzchnię tym samym jednorodnym ciągłym ruchem wzdłuż całej narty.

d) Kamieniem superdrobnym, lub lepiej pilnikiem diamentowym drobnym, umocowanym w kątowniku nastawionym na wymagany kąt polerujemy opracowaną płaszczyznę.


e) Gumką ścierną wykańczamy ostrzenie przeciągając krawędzie w płaszczyznach ostrzenia.

2. Przygotowanie zapięć

2.1 Dopasowanie zapięć do rozmiaru buta i grubości podeszwy.

a) Sprawdzić czy długość naszego buta jest w ramach tolerancji regulacji podłużnej piętki zapięcia.


b) Jeżeli nie to dać przestawić zapięcia do warsztatu, lub samemu je nalezy jednak pamiętać aby:

  • w dziury po wykręconych wkrętach włożyć kołki na kleju,
  • zrobić sobie szablony i tak je odwzorowywać na narcie, aby środek buta wypadał na środek narty(oznaczone),
  • jeżeli się da to przestawiać tylko tyły, różnica pomiędzy ww. środkami większa niż 1 cm. zmusza do przestawiania też przodów,
  • właściwie dobrać średnicę wiertła  i nagwintować otwory wkrętem samogwintującym o identycznym jak wkręty zapięć gwincie,
  • nie przewiercić narty,
  • wkręty wkręcać na kleju.

c) Jeżeli tak to tak je ustawić, aby wskaźnik docisku buta do przodu na tyłach zapięć trafiał na właściwe wycięcie.

d) Sprawdzić czy wysokość szczęk przodów zapięć nie jest za mała, pręży i nadmiernie wygina przody w przód, lub duża, but zapięty luźno się przechyla w stosunku do narty.

e) Ustawić sprężyny na właściwy nastaw. Jeżeli okażą się osłabione, to w przypadku wypinania nart w trakcie jazdy dociągać co pół wskazania, aż zjawisko ustanie.

Ostrzałka Toko Ostrzałka Toko
Ostrzałka Toko Ostrzałka Toko
Ostrzałka Toko Ostrzałka Toko
Prawidło vario Prawidło vario
Prawidło vario Prawidło vario
Prawidło vario Prawidło vario