Skip to main content
umpa

Gdzie biegać i uprawiać narciarstwo w Tatrach

Autor: |

Projekt Zarządzenia Dyrektora TPN " UPRAWIANIE NARCIARSTWA NA TERENIE TPN"

DYREKTORA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W SPRAWIE RUCHU PIESZEGO, ROWEROWEGO ORAZ UPRAWIANIA NARCIARSTWA NA TERENIE TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r. Nr 92 poz. 880) oraz na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1998 r o kulturze fizycznej (Dz.U.2001 r. Nr 81 poz. 889) zarządza się co następuje:


Rozdział 1

TURYSTYKA PIESZA


§ 1 Turystyka letnia

1. Wyznacza się następujące szlaki turystyczne:

- Droga pod Reglami na odcinkach Murowanica – Dolina Kościeliska (tradycyjnie nieznakowany).
- Kiry – Dol. Lejowa – Siwa Polana – Pol. Chochołowska
- Dol. Za Bramką
- Dol. Ku Dziurze
- Dol. Białego
- Ścieżka nad Reglami: Kalatówki – Przeł. w Grzybowcu – Przysłop Miętusi – Niżnia Polana Kominiarska - Dol. Chochołowska
- Ścieżka nad Reglami – Sarnia Skała
- Pol. Chochołowska – Bobrowiecki Żleb – Grześ
- Grześ – Bobrowiecka Przełęcz – Bobrowiec – Juraniowa Przełęcz
- Pol. Chochołowska – kaplica na Pol. Chochołowskiej - Pol. Chochołowska
- Grześ – Długi Upłaz – Wołowiec (szlak otwarty wyłącznie w okresie od 16 VI do 31 X)
- Pol. Chochołowska – Pol. Wyżnia Chochołowska – Wołowiec – Rakoń
- Pol. Chochołowska – Trzydniowiański Wierch – Pol. Trzydniówka
- Trzydniowiański Wierch – Czubik – Kończysty Wierch
- Dol. Chochołowska – Dol. Starorobociańska – Siwa Przełęcz
- Wołowiec – Jarząbczy Wierch – Siwy Zwornik
- Siwy Zwornik – Błyszcz – Pyszniańska Przełęcz (szlak otwarty wyłącznie w okresie od 16 VI do 31 X)
- Dol. Chochołowska – Pol. Iwanówka – Iwaniacka Przełęcz – Dol. Kościeliska
- Iwaniacka Przełęcz – Ornak – Raczkowa Przełęcz
- Dol. Lejowa – Niżnia Pol. Kominiarska
- Dol. Kościeliska – Stoły
- Schronisko Ornak – Smreczyński Staw
- Kiry – Dol. Kościeliska – Dol. Tomanowa – Ciemniak
- Dol. Tomanowa – Tomanowa Przełęcz
- Dol. Kościeliska – Pol. Pisana – Wąwóz Kraków – Smocza Jama – Pol. Pisana
- Dol. Kościeliska – J. Raptawicka
- Dol. Kościeliska – Obłazkowa Jama, J. Mylna
- Dol. Kościeliska – J. MroĽna - Dol. Kościeliska
- Dol. Strążyska - Polana Strążyska – Grzybowiec – Giewont
- Polana Strążyska - Siklawica
- Dol. Kościeliska – Chuda Turnia – Ciemniak – Małołączniak – Pośredni Goryczkowy – Kasprowy Wierch
- Dol. Małej Łąki – Kopa Kondracka
- Dol. Małej Łąki – Przysłop Miętusi - Kobylarz – Małołączniak
- Staników Żleb – Przysłop Miętusi
- KuĽnice – Kalatówki lub Dolne Kalatówki – Przełącz Kondracka – Giewont
- Droga na Kalatówki – Klasztor Albertynów
- Pol. Kondratowa – Przełęcz pod Kopą Kondracką
- KuĽnice – Myślenickie Turnie- Kasprowy Wierch
- Bulwary Słowackiego – Nosal – Przełęcz – Nosalowa Przełęcz
- Nosalowa Przełęcz – Dol. Olczyska
- KuĽnice – Boczań – Murowaniec – Czarny Staw – Zawrat
- KuĽnice – Dol. Jaworzynki – Przełęcz między Kopami
- Kasprowy Wierch – Liliowe – Świnica – Zawrat – Kozi Wierch – Granaty – Buczynowe Turnie – Krzyżne
- Murowaniec – Hala Gąsienicowa- Kasprowy Wierch
- Hala Gąsienicowa – Liliowe
- Sucha Woda - Hala Gąsienicowa- Świnicka Przełęcz
- Hala Gąsienicowa – Zielony Staw – Prz. Karb
- Przełęcz Karb – Kościelec
- Przełęcz Karb – Mały Kościelec – Czarny Staw
- Zmarzły Staw – Kozia Dol. - Zadni Granat
- Kozia Dol. Kozia Przełęcz – Dol. 5 Stawów Polskich – Szpiglasowa Prz. – Dol. Za Mnichem – Morskie Oko
- Szpiglasowa Przełęcz – Szpiglasowy Wierch
- Kozia Dol. – Żleb Kulczyńskiego – Przełęcz nad Dol. Buczynową
- Czarny Staw – Skrajny Granat
- Murowaniec – Dol. Pańszczycy – Przeł. Krzyżne – Dol. 5 Stawów Polskich
- Jaszczurówka – Dol. Olczyska – Kopieniec – Toporowa Cyrhla
- Toporowa Cyrhla – Psia Trawka – Pol. Pod Wołoszynem – Morskie Oko – Czarny Staw – Rysy
- Zazadnia – Dol. Filipka – Rusinowa Pol. – Palenica Białczańska
- Wierch Poroniec - Rusinowa Pol. – Gęsia Szyja – Pol. Pańszczyca – Murowaniec
- Pol. Pańszczyca – Dol. Pańszczycy
- Pol. Pod Wołoszynem – Rusinowa Pol.
- Stara Roztoka – Wodogrzmoty A. Mickiewicza – Nowa Roztoka – Dolina Pięciu Stawów Polskich
- Dol. Roztoka – Wodospad Siklawa – Dol. Pięciu Stawów Polskich
- Dol. Pięciu Stawów Polskich – Niżne Solnisko – Kozi Wierch,
- Zawrat - Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka – Morskie Oko
- wokół Morskiego Oka
- Czarny Staw – Przełęcz pod Chłopkiem
- Dol. Za Mnichem – Wrota Chałubińskiego
- Toporowa Cyrhla – Murzasichle – Bukowina Klin
- Murzasichle Capówka –Niżnia Polana Pańszczykowa
- Lichajówki – Tarasówka – Pol. Zgorzelisko

2. Turystyka letnia może odbywać się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych wymienionych w ust 1.

§ 2 Turystyka zimowa

1. Turystyka zimowa z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 lit a) i b) może odbywać się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych wymienionych w § 1.
2. W okresie zalegania trwałej, ciągłej pokrywy śnieżnej nie uważa się za znakowane szlaki turystyczne, położone powyżej górnej granicy lasu, chyba że zostały wyznaczone za pomocą tyczek kierunkowych.
3. W okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia zamyka się dla ruchu turystycznego z przyczyn przyrodniczych następujące obszary nawiązujące do przebiegu szlaków turystycznych o których mowa w § 1 ust. 1:
a) Wyżnia Kondracka Przełęcz – Przełęcz w Grzybowcu
b) Polana Tomanowa – Chuda Przełączka
c) Hala Gąsienicowa – Krzyżne – Dolina Pięciu Stawów Polskich
d) Skrajny Granat - Krzyżne
4. Dopuszcza się uprawianie kwalifikowanej turystyki zimowej po obszarach nawiązujących do przebiegu szlaków turystycznych o których mowa w § 1 ust. 1, położonych powyżej górnej granicy lasu pod warunkiem:
a) uwzględniania zaleceń wynikających z ogłoszenia określonego stopnia zagrożenia lawinowego,
b) posiadania odpowiedniej wiedzy i wyposażenia umożliwiającego poruszanie się po Tatrach w warunkach zimowych lub zapewnienia opieki tatrzańskiego przewodnika turystycznego odpowiedniej klasy,
c) wyboru najkrótszej bezpiecznej drogi.


Rozdział 2

TURYSTYKA ROWEROWA

§ 3.1. Wyznacza się następujące szlaki rowerowe:
- „Droga pod Reglami” od „Murowanicy” w Dolinie Bystrej do Siwej Polany w Dolinie Chochołowskiej;
- Droga w Dolinie Chochołowskiej od Siwej Polany do Schroniska PTTK na Polanie Chochołowskiej;
- Droga: KuĽnice - Schronisko PTTK na Polanie Kalatówki;
- Droga: Dolina Suchej Wody - Schroniska PTTK “ Murowaniec ” na Hali Gąsienicowej.
2. Na szlakach wymienionych w § 3 ust. 1 obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo ruchu pieszego.

Rozdział 3

NARCIARSTWO

§ 4 Narciarstwo zjazdowe

1. Wyznacza się następujące trasy narciarskie zjazdowe oraz nartostrady:
- trasa narciarska w Dolinie Suchej Stawiańskiej (Kocioł Gąsienicowy),
- trasa narciarska na Hali Goryczkowej,
- trasa narciarska na północnym stoku Nosala,
- pólko narciarskie na Hali Gąsienicowej przy Betlejemce i Księżówce
- pólko narciarskie na Polanie Chochołowskiej,
- pólka narciarskie na Kalatówkach i w Suchym Żlebie Kalackim,
- pólko narciarskie na Wielkiej Polana KuĽnickiej,
- nartostrada z Królowej Równi (Karczmiska) do Nosalowej Przełęczy i Kużnic,
- nartostrada z Doliny Goryczkowej do KuĽnic,
- nartostrada z Doliny Goryczkowej do Doliny Kondratowej (nieutrzymywana)
- nartostrada ze stoku slalomowego Nosala do Nosalowej Przełęczy (nieutrzymywana).
- nartostrada Dolne Kalatówki – Gonciska.

2. Na trasach narciarskich oraz nartostradach zabrania się ruchu pieszego.

§ 5 Turystyka narciarska

1. Zimowa turystyka narciarska z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 3 lit a) może odbywać się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych wymienionych w § 1.
2. W okresie zalegania trwałej pokrywy śnieżnej nie uważa się za znakowane szlaki turystyczne, położone powyżej górnej granicy lasu, chyba że zostały wyznaczone za pomocą tyczek kierunkowych.
3. Udostępnia się ponadto dla uprawiania kwalifikowanej turystyki narciarskiej:

- Dolina Chochołowska - Grześ – Rakoń – Wyżnia Chochołowska – schronisko.
- Dolina Miętusia (Zahradziska) - Polana Upłaz - Ciemniak - Kopa Kondracka - Kasprowy Wierch,
- Dolina Bystrej (Murowanica) - KuĽnice - Kalatówki (wariant przez Dolne Kalatówki)- Dol. Kondratowa– Przełęcz Pod Kopą Kondracką,
- Dolne Kalatówki – drogą gospodarczą – Rówieńki Kondrackie – droga gospodarcza – FIS II – Hopka – osią Świńskiej Doliny – Świńska Przełęcz
- KuĽnice - Myślenickie Turnie – Goryczkowa Rówień Wyżnia
- Kalatówki - droga gospodarcza – Hala Goryczkowa (szałas)
- Hala Goryczkowa (szałas) – Dolina Kondratowa (dolny szlak)
- Hala Gąsienicowa (Murowaniec) – Dolna Stacja K.K. Gąsienicowa
- Hala Gąsienicowa (Murowaniec) - Czarny Staw - Zawrat - Dol. Pięciu Stawów Polskich – Dol. Roztoki (z ominięciem od wschodu Niżniej Kopy) – Wodogrzmoty Mickiewicza.

3. Uprawianie kwalifikowanej turystyki narciarskiej jest możliwe pod warunkiem:
a) uwzględniania zaleceń wynikających z ogłoszenia określonego stopnia zagrożenia lawinowego,
b) posiadania odpowiedniej wiedzy, wyposażenia oraz umiejętności umożliwiającego poruszanie się po Tatrach w warunkach zimowych na nartach lub zapewnienia opieki tatrzańskiego przewodnika turystycznego odpowiedniej klasy,
c) wyboru najkrótszej bezpiecznej drogi.

4. Dopuszcza się podchodzenie na nartach poboczem trasy narciarskiej (poza tyczkami wyznaczającymi granice trasy) na Hali Goryczkowej oraz w Dolinie Suchej Stawiańskiej (Kocioł Gąsienicowy).
5. Jeżeli dany obszar został równocześnie udostępniony dla turystyki pieszej oraz narciarskiej, obowiązuje zasada ruchu pieszego.


§ 6 Narciarstwo biegowe

Wyznacza się trasy dopuszczone do uprawiania narciarstwa biegowego:

1. Trasy biegowe w rejonie Cyrhli,
2. Trasy biegowe w rejonie W Kościelisku Kirach,
3. Trasy biegowe w rejonie Średniej Skoczni.

Więcej informacji o narciarstwie biegowym można znaleźć w książkach z naszej księgarni.