Skip to main content
umpa

Czy jest możliwy tranzyt przez Czechy?

Autor: |
(foto: Dominik Dvořák / unsplash.com)
(foto: Dominik Dvořák / unsplash.com)

Biurokratyczno / prawniczy język na stronach rządowych nie raz przyprawia nas o ból głowy. Podobnie jest w przypadku komunikatów o zamknięciach granic. Od 9 listopada podróżni z Polski co do zasady nie mogą wjechać na terytorium Czech. Polska została umieszczona na liście krajów wysokiego ryzyka i została oznaczona kolorem czerwonym. Od powyższej zasady są jednak wyjątki, w tym najbardziej nas interesujący dotyczący możliwości przejazdu tranzytem przez Czechy.

Wczytując się w rządowy dokument, trafiamy na zapis:

Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.:

  • pracownicy transportu międzynarodowego
  • obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają przez Czechy TRANZYTEM, lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych,
  • dzieci poniżej 5 roku życia, dyplomaci akredytowani w Czechach,
  • pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym;

Punkt drugi mówi, że zwolnieni od obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania  na COVID-19 są:

Obywatele UE   i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają przez Czechy TRANZYTEM.

Obywatele Unii Europejskiej mogą przejechać tranzytem przez Czechy pod warunkiem, że czas podróży nie przekroczy 12 godzin.

Mamy nadzieję, że nic się nie zmieni i gdy tylko otworzą się austriackie i włoskie ośrodki narciarskie to bez problemu będziemy mogli przejechać przez Czechy i cieszyć się nartami

(foto: Dominik Dvořák / unsplash.com) (foto: Dominik Dvořák / unsplash.com)