Skip to main content

Oleje na zimowy okres eksploatacji samochodu

Autor: |

Jakość stosowanych zimą płynów eksploatacyjnych takich jak: paliwa, oleje silnikowe i przekładniowe, płyny do układu chłodzenia, płyny hamulcowe oraz płyny do spryskiwaczy, mają zasadnicze znaczenie dla zimowej eksploatacji pojazdu. Żeby silnik naszego samochodu w zimie nie stwarzał problemów z uruchomieniem, sprawdzić należy jakie parametry ma eksploatowany przez nas olej.

 

Przydatność oleju do stosowania w określonych temperaturach opisują klasyfikacje lepkościowe SAE J 300 dla olejów silnikowych i SAE J 306 dla olejów przekładniowych. Dostępna na rynku znakomita większość środków smarnych to oleje wielosezonowe. Muszą one spełniać parametry wyznaczone przez SAE (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych).

Drugi parametr oznaczenia
Druga część oznaczenia oleju silnikowego, liczby od 20 do 60, określają możliwości smarne oleju w wysokich temperaturach. Im wyższy parametr, tym olej lepiej znosi ekstremalne warunki termiczne i rzadziej dochodzi do jego rozkładu. Należy nadmienić, że jeżeli eksploatowany silnik jest o znacznym przebiegu i luzach w układzie tłokowo - korbowym a stosowany olej zaliczany jest do najniższej klasy temperaturowej, to zastosowanie oleju o niskiej lepkości z bogatym pakietem dodatków dyspergująco - myjących może spowodować wymycie osadów, doprowadzając do rozszczelnienia silnika lub jego uszkodzenia.

Dlaczego olej zimowy
Użycie właściwego oleju w silniku i przekładni ułatwia rozruch silnika zimą oraz obniża zużycie paliwa. Nieprawidłowo dobrany olej z wysoką liczbą przed literą "W" stosowany w okresie zimowym może spowodować nieprawidłowe smarowanie silnika w jego najtrudniejszym okresie tj. przy rozruchu zimnego silnika. Elementy silnika ulegają największemu zużyciu podczas jego rozruchu. Zbadano, że jedno uruchomienie silnika w niskich temperaturach powoduje zużycie silnika odpowiadające przejechaniu przez pojazd od 220 km do 450 km. Typowy olej potrzebuje około 1,5 min. na dotarcie do najdalej położonych części silnika przy temperaturze - 20C. Typowe oleje mineralne klasy 15W - 40 są najczęściej zalecane do temperatury otoczenia od - 20C do + 40C. Do temperatury nie niższej niż - 25C są zalecane oleje półsyntetyczne 10W - 40, do temperatury poniżej - 30C oleje syntetyczne 5W - 40 lub 0W - 20.

Dla szczególnie zainteresowanych, informacje prosto z rafinerii:
Uzyskanie dobrych olejów pracujących w niskich temperaturach wymaga zastosowania syntetycznych baz olejowych. Zmiany konstrukcji silnika idą w kierunku oszczędności paliwa i opracowywania coraz wyższej jakości olejów silnikowych mogących sprostać coraz trudniejszym warunkom pracy w silnikach najnowszej konstrukcji (wyższa temperatura pracy silnika, wyższe stopnie sprężania, wyższe prędkości obrotowe, niska emisja spalin). Istotną rolę mogą odegrać oleje silnikowe nowej generacji oraz inne płyny eksploatacyjne. Oleje na bazie mineralnej nie są w stanie spełnić tych wymagań - stanęły przed barierą technologiczną.

Takie możliwości mają tylko oleje produkowane w technologii syntetycznej. Nowoczesna obróbka rafineryjna baz olejowych w procesach hydrokrakingu i hydroizomeryzacji (oleje bazowe III grupy wg. API) pozwala uzyskać oleje bazowe zbliżone jakością do bazy polialfaolefinowej. Główną zaletą olejów częściowo lub w pełni syntetycznych jest bardzo wysoki wskaźnik lepkości i niskie temperatury krzepnięcia. Jednak oleje syntetyczne są droższe od olejów przeznaczonych do eksploatacji w umiarkowanych warunkach temperaturowych. W naszych warunkach klimatycznych, najczęściej stosowane są oleje wielosezonowe np. 15W - 40, 10W - 40, 5W - 30 czy 0W -20. Oleje klasy lepkościowej 0W20 posiadają ważne cechy: znacznie niższą lepkość, z czego wynika ich energooszczędność, ekstremalnie krótki czas potrzebny do pełnego smarowania silnika od chwili jego rozruchu (zdecydowanie szybsze dotarcie oleju od pompy olejowej do najdalej położonych punktów smarnych silnika), zapewniają prawidłową pracę popychaczy hydraulicznych w porównaniu np. z olejem 15W40. Jakkolwiek obniżenie lepkości oleju powoduje zmniejszenie zużycia paliwa, to stosowanie olejów o niskiej lepkości (0W - 20, 5W - 20) jest zalecane tylko w silnikach, w których przewidziano stosowanie tego typu olejów. W przeciwnym przypadku dochodzi do przyśpieszonego zużycia elementów silnika, szczególnie w warunkach pracy silnika z wysoką prędkością obrotową. 

Przygotowując samochód do okresu zimowego należy:

Sprawdzić poziom oleju w misce olejowej.
Pomiar ten pozwoli nam zorientować się czy w oleju jest nadmiar paliwa - olej szybciej będzie spływał ze wskaźnika, czy nie ma w oleju płynu z układu chłodzenia (glikolu) - zagęszczającego olej i bardzo niebezpiecznego dla silnika

Sprawdzić przebieg oleju. W przypadku przebiegu większego niż zalecany, olej może mieć zbyt dużą lepkość spowodowaną procesami utleniania, niedogrzaniem silnika lub w silnikach z zapłonem samoczynnym sadzą. Ponadto olej może mieć obniżony poziom dodatków chroniących go przed zużyciem i korozją

W ramach określonych przez producenta samochodu, można w okresie zimowym zastosować olej o niższej lepkości.

Klasy olei samochodowych
Dla olejów letnich i zimowych SAE opracowało jedenaście klas olejów, z których sześć 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W to oleje zimowe, natomiast klasy 20, 30, 40, 50, 60 to oleje letnie.
Oleje zimowe Oleje do eksploatacji zimowej mają klasy lepkościowe oznaczone literą "W". Im niższa liczba przed literą "W" tym olej lepiej zachowuje się w niskich temperaturach. Najniższą klasą lepkościową olejów silnikowych jest 0W, a dla olejów przekładniowych 70W.