Skip to main content
umpa

Alkohol na nartach oznacza brak odszkodowania?

Autor: |
Alkohol na nartach oznacza brak odszkodowania?
Alkohol na nartach oznacza brak odszkodowania?

Wyjazdom na narty dość często towarzyszy alkohol. Warto sprawdzić, czy osoba znajdująca się po jego wpływem nie otrzyma żadnego odszkodowania z polisy narciarskiej.

Już od pewnego czasu zarówno branżowe media ubezpieczeniowe, jak i ogólnotematyczne portale chętnie informują o tak zwanej klauzuli alkoholowej. To rozwiązanie, które pozwala na otrzymanie odszkodowania z polisy turystycznej również wtedy, gdy klient ubezpieczyciela znajdował się pod wpływem alkoholu. Różne trunki dość często towarzyszą wyjazdom narciarskim do innych krajów niż Polska. Osoby udające się na takie wycieczki są zagrożone wysokimi kosztami leczenia, jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania powołując się na wcześniejsze spożywanie alkoholu. Właśnie dlatego eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl na przełomie 2019 roku oraz 2020 roku postanowili sprawdzić, jak klauzula alkoholowa działa w przypadku ubezpieczeń narciarskich.  

Wyłączenie ochrony dotyczy nie tylko alkoholu

Jak wyjaśniają eksperci porównywarki Ubea.pl, istnienie klauzuli alkoholowej w polisach turystycznych (letnich i zimowych - narciarskich) wynika z faktu, że ubezpieczyciele standardowo nie chcą pokrywać szkód spowodowanych spożywaniem alkoholu. „Chodzi tutaj między innymi o szkody likwidowane z ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenia assistance (np. transport karetką), ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, polisy NNW, ubezpieczenia bagażu oraz ubezpieczenia kosztów odwołanego wyjazdu” - wymienia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl. 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia turystycznego/narciarskiego (OWU) bardzo często znajdziemy sformułowania wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody związane ze spożyciem alkoholu. Warto zdawać sobie sprawę, że bardzo podobne wyłączenia ochrony dotyczą również skutków użycia narkotyków lub podobnie działających substancji odurzających. „W przypadku szkód wywołanych używaniem narkotyków, żaden ubezpieczyciel nie oferuje jednak możliwości uchylenia standardowego wyłączenia ochrony” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Klauzula alkoholowa ma trzy różne warianty …

Trzeba także pamiętać, że żadna instytucja nie może zmusić zakładów ubezpieczeń do zastosowania klauzul alkoholowych w ramach oferowanych polis na zagraniczny wyjazd letni lub zimowy (np. narciarski). Niektórzy ubezpieczyciele sami decydują się na wprowadzenie wspomnianych klauzul, które poprawiają atrakcyjność ich oferty. Po przeanalizowaniu OWU polis narciarskich na przełomie 2019 roku oraz 2020 roku, eksperci Ubea.pl doszli do wniosku, że klauzule alkoholowe mogą przyjmować następującą postać:

  • bezpłatnego objęcia szkód związanych z alkoholem bez konieczności dopłaty składki (Europa TU, Generali, Proama, Wiener)
  • podwyższonego limitu zawartości alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu, który nie skutkuje odmową wypłaty odszkodowania (AXA)
  • możliwości usunięcia wyłączeń ochrony związanych z alkoholem po dopłacie składki (Allianz, AXA Assistance, Compensa)

Pierwsze z powyższych rozwiązań jest najbardziej korzystne dla klientów, o ile nie skutkuje sporym wzrostem składki proponowanej wszystkim turystom. Informacje przedstawione w załączonej tabeli wskazują jednak, że klauzula alkoholowa może mieć istotne ograniczenia. Taka klauzula zwykle nie obejmuje szkód wyrządzonych osobom trzecim. „W przypadku trzeźwego klienta (sprawcy), wspomniane szkody są likwidowane przy pomocy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym” - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl. 

Sformułowania w OWU bywają dość niejasne

Po sprawdzeniu ogólnych warunków różnych ubezpieczeń turystycznych, eksperci Ubea.pl zwrócili uwagę na jeszcze jedną kwestię. Chodzi o to, że ubezpieczyciele dość swobodnie posługują się pojęciami stanu nietrzeźwości oraz stanu po spożyciu/użyciu alkoholu. „Nie zawsze wiadomo, czy firmy ubezpieczeniowe mają na myśli ustawowe definicje tych dwóch stanów” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Analitycy Ubea.pl przypominają, że wedle kodeksu karnego (zobacz art. 115 par. 16 KK) kierowca jest nietrzeźwy jeśli:

  • zawartość alkoholu w jego krwi przekracza 0,50 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość
  • lub zawartość alkoholu w 1 decymetrze sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

Definicję stanu po użyciu/spożyciu alkoholu podaje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wedle art. 46 ust. 2 wspomnianej ustawy, człowiek znajduje się w stanie po użyciu/spożyciu alkoholu jeśli: 

  • stężenie alkoholu w jego krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila
  • lub obecność alkoholu wynosi od 0,10 mg do 0,25 mg w 1 decymetrze sześciennym wydychanego powietrza

Jeżeli mamy wątpliwości, czy dany ubezpieczyciel bierze pod uwagę podane wcześniej definicje, a OWU nie udziela wyjaśnień, to warto zasięgnąć informacji w firmie ubezpieczeniowej. „Jest to bardzo ważna kwestia, od której może zależeć na przykład to, czy narciarz posiadający we krwi 0,15 promila alkoholu otrzyma zwrot kosztów leczenia i akcji ratunkowej za granicą wynoszący kilkadziesiąt tysięcy złotych” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl. 

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl

Ciąg dalszy pod galerią
Alkohol na nartach oznacza brak odszkodowania? Alkohol na nartach oznacza brak odszkodowania?

Klauzula alkoholowa