System PIPS (ARVA)

System "PIPS" Co to jest i jak działa?

System aktywny, doskonały dla osób poruszających sie poza uczęszczanymi szlakami.

System "PIPS" (polska nazwa pochodzi od nazwy autriackej firmy Pieps) działa na trochę innych założeniach niż poznany już system RECCO. Podstawową różnicą jest fakt że każde urządzenie jest zarazem nadajnikiem jak i detektorem sygnałów. Konstruktorzy wyszli z założenia, że najszybszy ratunek przychodzi ze strony współtowarzyszy wyprawy, wobec tego każdy uczestnik musi być wyposażony w urządzenie i razie zasypania przez lawinę ci uczestnicy którzy nie zostali zasypani mogą momentalnie rozpocząć poszukiwania.
By system "PIPS" spełnił swe zadanie następujące warunki muszą być spełnione:
1- Zarówno ofiara jak i poszukujący muszą mieć urządzenie.
2- Poszukujący powinien mieć sondę lawinową i łopatkę śnieżną.
3- Poszukujący musi umieć posługiwać się urządzeniem w trybie "poszukiwanie"
4- Urządzenie ofiary musi być załączone!!! (każdy uczestnik przed wyjściem musi uruchomić urządzenie i włożyć je do kieszeni kurtki czy spodni a nie do plecaka).
W chwili obecnej w sprzedaży znajdują się dwa modele urządzenia, Klasyczny i kierunkowy.

1 - "PIPS" klasyczny

Plastikowe pudełko z taśmami umożliwiającymi przymocowanie do ciała. Działa w dwóch trybach:
- tryb nadawania: urządzenie wysyła falę (częstotliwość 457 mhz) w tym trybie urządzenie powinno być podczas całej wyprawy. Tylko wtedy, w razie przysypania inne urządzenia będzie w stanie namierzyć zasypaną osobę.
- tryb nasłuchu, poszukiwania: urządzenie nasłuchuje sygnałów z innych "PIPS`ÓW". W razie lawiny osoby nie poszkodowane uruchamiają swoje urządzenia w tym trybie i metodą krzyżową przeszukują lawinisko. Przełącznikiem siły nasłuchu regulujemy czułość, potencjometr zazwyczaj jest skalowany w metrach (od 1 do ok. 80). W zależności od odległości w jakiej znajduje się "PIPS" zasypanego, "PIPS" poszukującego sygnalizuje sygnałem dźwiękowym (im bliżej tym sygnał głośniejszy i z większą częstotliwością nadawany).

2 -"PIPS" kierunkowy

W trybie nadawania niczym się nie różni od modelu klasycznego.

Natomiast tryb poszukiwania, dzięki systemowi umożliwiającemu dokładne określenie kierunku z którego dociera sygnał ułatwia i przyśpiesza zdecydowanie poszukiwania. Z tym urządzeniem nie musimy stosować metody krzyżowej. Na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu lub na diodach urządzenie podaje kierunek a siłą sygnału dźwiękowego sygnalizuje odległość.

Niektóre bardziej rozbudowane modele są wyposażone w wyświetlacz pokazujący odległość od ofiary, możliwość poszukiwanie jednocześnie wielu zasypanych oraz automatyczne załączenie w trybie nadawania.

Jak stosować aparaty systemu "PIPS"

Poniższe sposoby poszukiwanie należy traktować przykładowo, bezwzględnie należy zapoznać się z instrukcja obsługi własnego aparatu.

Jak zachować się po otrzymaniu sygnału:
Należy jak najszybciej rozpocząć akcję ratunkową, (chyba że istnieje zagrożenie kolejnej lawiny). Należy dokonać przeglądu lawiniska w poszukiwaniu śladów zasypanych (ubrania, kijki, plecaki). Należy zachować ciszę czasami można usłyszeć nawoływania zasypanych i powiadomić służby ratunkowe.
Osoby nie zasypane lawiną a wyposażone w urządzenia powinni przełączyć je w tryb nasłuchu lub wyłączyć inaczej mogą nakładać się na sygnały zasypanych.

1. Poszukiwania metodą krzyżową.

Stosujemy gdy używamy urządzenia klasycznego, trzymamy urządzenie pionowo.
Wyruszamy z miejsca gdzie ostatni raz widziano ofiarę (A) i schodzimy zygzakami o szerokości do 40 m w dół lawiniska. Jeśli w poszukiwaniach bierze udział więcej osób to schodzimy w dół linia prostą zachowując między poszukującymi ok. 40 metrową odległość.
Od miejsca otrzymania pierwszego sygnału (B) idziemy dalej w linii prostej, sygnał najpierw będzie się wzmagał a potem spadał (D) od tego miejsca wracamy po swoich śladach do miejsca (C) w którym sygnał był najmocniejszy. Od punktu (C) wyruszamy prostopadle do poprzedniej trasy (B-D) jeśli sygnał będzie spadał (E) to zawracamy i przechodząc przez (C) idziemy dalej. Zbliżając się do miejsca gdzie znajduje się ofiara sygnał będzie się wzmagał, przekręcamy potencjometr "siły nasłuchu" do pozycji minimum, jeśli wtedy będziemy słyszeć sygnał oznacza to niechybnie bliskość ofiary(F).

2. Poszukiwanie metodą kierunkową.

Stosujemy gdy poszukujący mają urządzenia kierunkowe.

Rozpoczynamy poszukiwania podobnie jak przy metodzie krzyżowej, jednak od punktu (B) (punkt pierwszego sygnału), idziemy za wskazaniami naszego urządzenia (sposób sygnalizowania zależy od producenta). Będziemy poruszać się tak by sygnał wzrastał, wraz z wzrostem poziomu sygnały skręcamy w kierunku minimum potencjometr "siła nasłuchu".

Po zlokalizowaniu ofiary sondujemy sondom głębokość i kopiemy. Uwaga aby odkopać kogoś gołymi rękami potrzeba 20 razy więcej czasu niż używając łopaty.

Jak szukać gdy jest więcej ofiar:
Gdy więcej ofiar zasypanych przez lawinę ma załączone aparaty poszukiwania się komplikują. Niektóre rodzaje aparatów są wyposażone w możliwość "identyfikowania" poszczególnych urządzeń.  

UWAGA:
Nie zaśmiecaj lawiniska (papierki, niedopałki) utrudnisz pracę psów lawinowych.
Szukaj i nie poddawaj się.