Ośrodki narciarskie w Mrągowie

Informacje o miejscowości:

Mrągowo - jedno z największych ośrodków wypoczynkowych i turystycznych na Mazurach. Według podziału geograficznego leży na Pojezierzu Mrągowskim, które jest częścią Pojezierza Mazurskiego. Miasto charakteryzuje się licznymi jeziorami i pagórkami, które pochodzą z czasów ostatnich zlodowaceń. Liczne mrągowskie wzniesienia oddzielone są głębokimi rynnami jeziornymi wypełnionymi wodą.

 

Infrastruktura narciarska i snowboardowa:

Narciarze w Mrągowie mają do dyspozycji ośrodek narciarski Góra 4 Wiatrów, który jest położony na półwyspie jeziora Czos.