Skip to main content
umpa

Austria się otwiera - możemy wrócić na stoki

Autor: |

Od dzisiaj, 19 maja 2021 zostają złagodzone niektóre obostrzenia. Zniesiony zostaje obowiązek kwarantanny po przekroczeniu granicy. Osoby zaszczepione, osoby z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa i ozdrowieńcy nie muszą odbywać kwarantanny po przekroczeniu granicy z Austrią.

Oznacza to, że późno wiosenny i letni odpoczynek w Austrii jest możliwy.

Covid-19: aktualne środki bezpieczeństwa w Austrii

 

Od 19 maja restauracje, hotele, ośrodki rekreacyjne oraz instytucje kulturalne zostaną ponownie otwarte

 

Podróże w celach turystycznych będą ponownie możliwe od 19 maja!

 

Nadal obowiązuje rejestracja przed przekroczeniem granicy („Pre-Travel-Clearance”). Obowiązek kwarantanny został zniesiony w przypadku wielu krajów, wymagany jest tylko negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (test metodą PCR nie może być starszy niż 72 godziny, natomiast test antygenowy nie starszy niż 48 godzin), dowód potwierdzający wykonanie szczepienia lub bycia ozdrowieńcem.

 

Nowe zasady wjazdu do Austrii od 19 maja

 

Wjazd z krajów o wystarczająco niskiej zachorowalności będzie możliwy bez kwarantanny od 19 maja. Dotyczy to większości krajów europejskich i kilku spoza Europy. Warunkiem koniecznym jest przebywanie w ciągu ostatnich 10 dni wyłącznie w tych krajach lub w Austrii. Lista krajów, dla których został zniesiony obowiązek kwarantanny znajduje się poniżej. Przed wjazdem do kraju należy się zarejestrować (patrz poniżej). Ponadto na granicy jest wymagany negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, dowód potwierdzający ważne szczepienie lub bycie ozdrowieńcem. Konkretnie oznacza to, że w przypadku kontroli należy przedstawić zaświadczenie lekarskie, wynik testu, zaświadczenie o szczepieniu / paszport szczepionkowy lub urzędowe / medyczne zaświadczenie o wyzdrowieniu w języku niemieckim lub angielskim. Jeśli nie posiadacie przy sobie żadnego z tych dokumentów, będziecie musieli w ciągu 24 godzin poddać się w Austrii testowi PCR lub testowi antygenowemu.

 

Warunki konieczne, aby przekroczyć granicę z Austrią

 

Do wjazdu bez kwarantanny jest potrzebne jedno z trzech zaświadczeń:

 

W przypadku testu:

 

Potrzebujecie wyniku testu PCR, który nie jest starszy niż 72 godziny lub testu antygenowego, który nie jest starszy niż 48 godzin. Dzieci do 10 roku życia nie muszą wykonywać testu. Badanie musi być potwierdzone przez uprawniony do tego organ. Test jednorazowy wykonany samemu jest w tym przypadku nieważny.

 

W przypadku szczepienia:

 

Uznawane są szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA). W przypadku przyjęcia pierwszej dawki, szczepionka jest ważna od 22. dnia po szczepieniu przez maksymalnie 3 kolejne miesiące. Po wykonaniu szczepienia drugą dawką ważność zostaje przedłużona o kolejne 6 miesięcy. Szczepionki, które wymagają tylko jednego szczepienia, są ważne od 22. dnia od zaszczepienia przez 6 miesięcy.

 

W przypadku ozdrowienia:

 

Przebycie infekcji wirusem Sars-Cov-2 uprawnia do przekroczenia granicy w ciągu sześciu miesięcy od wyzdrowienia. Podczas kontroli należy okazać dowód na obecność przeciwciał. Takie zaświadczenie ważne jest przez 3 miesiące od wykonania testu.

 

Obowiązek rejestracji przed wjazdem do Austrii

 

Przed wjazdem do kraju istnieje obowiązek elektronicznej rejestracji („Pre-Travel-Clearance”). Podczas kontroli potwierdzenie rejestracji należy przedstawić w formie elektronicznej lub druku.

 

Wyjątkami nieobligującymi do rejestracji są nieprzewidziane, niemożliwe do odroczenia sytuacje rodzinne, pasażerowie tranzytowi oraz inne przypadki indywidualne. Zarejestrowane dane zostaną usunięte po 28 dniach licząc od dnia wjazdu do Austrii.

 

Tutaj znajdziecie więcej informacji dot. obowiązku rejestracji, a tutaj bezpośredni link do formularza rejestracyjnego.

 

Lista krajów, dla których obowiązek kwarantanny został zniesiony


W Europie

 

 • Andora
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Irlandia
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Łotwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Monako
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • San Marino
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Watykan
 • Węgry
 • Włochy

 

Na świecie

 

 • Australia
 • Izrael
 • Korea Południowa
 • Nowa Zelandia
 • Singapur