Skip to main content

Szczyrkowska Arena Solisko okiem architektów

Autor: |

Grands Architekci Gałęski Roth & Szołtysek w oparciu o istniejący stan, zapisy planu miejscowego oraz planowane i możliwe inwestycje narciarskie, stworzyli koncepcję "SOLISKO ARENA". Jest to propozycja docelowego zagospodarowania terenu obszaru SOLISKA - czynnej cały rok i unikatowej w skali kraju wielofunkcyjnej areny. Koncepcja powstała z inspiracji Burmistrza Miasta Szczyrk - Pana Wojciecha Bydlińskiego.

W dniu dzisiejszym teren Soliska to dwa wyciągi orczykowe łączące z resztą kompleksu narciarskiego SON (Szczyrkowski Ośrodek Narciarski), zbieg tras narciarskich z Julian i Małego Skrzycznego, czynne tylko w sezonie zimowym drobne punkty usługowe i gastronomiczne, oraz zatoka autobusowa i parkingi - łącznie na kilkaset miejsc. Pomimo doskonałej lokalizacji przy drodze Szczyrk-Wisła obecnie teren ten pozostaje zupełnie niewykorzystany poza sezonem zimowym.

Plany na najbliższe lata przewidują budowę kolei krzesełkowych: na Halę Skrzyczeńską oraz na Golgotę (zamiast wyciągu orczykowego), a także dodatkowych tras i ich połączeń. Plan miejscowy (MPZP) zakłada możliwość budowy kolei gondolowej na górę Kotarz.

Realizacja nowych wyciągów spowodowałaby, że teren Soliska zostałby doskonale powiązany ze wszystkimi głównymi terenami narciarskimi w Szczyrku, a powstanie kolei gondolowej na Kotarz umożliwiłoby dotarcie zarówno do Brennej jak i na Biały Krzyż.

Podstawowym problemem biura projektowego było powiązanie oddalonych elementów: parkingów, zbiegów tras i wyciągów. Teren Soliska jest przecięty drogami dojazdowymi, rzekami i jest położony na różnych poziomach. Jako rozwiązanie GRandS Architekci zaproponowali w swym projekcie wyniesienie platformy areny nad zatoką autobusową tworząc zupełnie nową przestrzeń. Formę areny uzyskano w wyniku transformacji jednej płaszczyzny - "wstęgi" i powiązania wszystkich elementów komunikacji, infrastruktury sportowej i innych funkcji, płynnie dopasowując się do otoczenia.

Centralny budynek areny, w części nad platformą zawierałby stację kolei gondolowej, kasy, dyżurkę GOPR, punkt informacyjny oraz wyjście z poziomów usługowych poniżej, a także restaurację z tarasem na dachu. Ważnym elementem zespołu SOLISKO ARENA miałaby być biegnąca na dwóch poziomach promenada umożliwiająca poruszanie się pomiędzy wyciągami. Bezpośrednio przy promenadzie zlokalizowane by były lokale usługowe i gastronomiczne z ogródkami oraz wejścia do pozostałych funkcji w głównym budynku. Kondygnacje poniżej poziomu platformy pomieściłyby dodatkowe punkty usługowe i gastronomiczne oraz pełniłyby funkcje dodatkowe takie jak np. przebieralnie, przechowalnie, punkt sanitariaty itp.

SOLISKO ARENA miałaby być również miejscem organizowania atrakcyjnych wydarzeń w ciągu całego roku, nie tylko zimą.

Obiekt z płytą platformy, zapleczem technicznym, usługowym i sanitarnym, lokalami gastronomicznymi, zatoką autobusową, parkingami oraz restauracją z tarasem na dachu (np. jako strefa VIP w czasie imprez) byłby doskonałą przestrzenią dla organizacji imprez o różnym charakterze i skali. Mogąc pomieścić widownię na płycie areny lub nawet 5000 widzów w naturalnym amfiteatrze na stoku Golgoty SOLISKO ARENA mogłaby być uniwersalnym uzupełnieniem dla sceny w centrum Szczyrku.

Oddalenie areny od domów i osłonięcie budynkiem stacji kolei gondolowej zapewniłoby brak uciążliwości wydarzeń dla okolicznych mieszkańców, a lokalizacja umożliwiłaby łatwy dojazd także od strony Wisły.

<content>19112</content>

GRandS Architekci postawili na elastyczność aranżacji przestrzeni areny, aby spełnić warunki wymagane dla imprez o skali ogólnopolskiej, jak i dla kameralnych wydarzeń społeczności Szczyrku. Dzięki temu możliwa by była organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych czy komercyjnych: eventów  i imprez firmowych. Unikatowość i zaplecze areny zapewniłoby atrakcyjność miejsca dla organizatorów imprez.

SOLISKO ARENA miałaby być również dogodną przestrzenią dla imprez medialnych oraz relacji telewizyjnych.

Niestety na chwilę obecną projekt pozostaje na etapie studialnym - jak zmieni się Szczyrkowski Ośrodek Narciarski - pokaże czas.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej projektu SOLISKO ARENA: www.soliskoarena.pl oraz www.facebook.com/SoliskoArena

Widok ze stoku Golgoty (foto: GRandS Architekci Gałęski Roth & Szołtysek)
Widok z lotu ptaka (foto: GRandS Architekci Gałęski Roth & Szołtysek)
Widok znad drogi z Wisły (foto: GRandS Architekci Gałęski Roth & Szołtysek)
Letnia scena plenerowa (foto: GRandS Architekci Gałęski Roth & Szołtysek)