Skip to main content
umpa

Ratownictwo Narciarskie PTTK Ski Patrol

Autor: |
Ski Patrol (fot.

Im więcej narciarzy szusuje po trasach, tym więcej odnotowuje się wypadków. W Polsce bezpieczeństwo narciarzy uregulowano w ustawie z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Jej przepisy dotyczą nie tylko terenów górskich, ale każdego stoku obok wyciągu, pólka ćwiczebnego oraz tras narciarstwa biegowego.  Nie wszystkie stacje narciarskie w kraju mają zapewnioną rzeczywistą asekurację ratowniczą, rzadkością jest też zapewnianie asekuracji tras biegowych. A przecież każdy narciarz i snowboardzista ma prawo do odpowiedniej i profesjonalnej opieki w razie kontuzji a właściciel lub gestor wyciągu ma obowiązek ją zapewnić. Fachowo i jak najszybciej udzielona pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia i bezpieczny transport do miejsca, w które podjedzie karetka, są niezwykle ważne.   

Ustawodawca stworzył nowy zawód ratownika narciarskiego z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa każdemu narciarzowi w Polsce, bez względu na to, gdzie wybierze się na narty. Koszty utrzymania dyżurów ratowniczych ponoszą właściciele zorganizowanych terenów narciarskich, mają oni również obowiązek oznakowania tras, ich przygotowania, zabezpieczenia siatkami i osłonami. Prowadzenie stacji narciarskich jest dochodowym biznesem, a zatem służby górskie finansowane przez podatnika nie mogą w sposób pośredni wspierać sektora prywatnego. Na mocy ustawy, ratownictwo narciarskie wykonuje nadal TOPR i GOPR jako działalność dodatkową i komercyjną poza swoimi obowiązkami, ale oprócz tego także ratownicy narciarscy. Wyodrębnienie nowego rodzaju ratownictwa było koniecznością wobec ciągłego rozwoju ośrodków narciarskich i wzrostu liczby narciarzy. Ratownicy górscy nie mogą działać poza swoimi pasmami górskimi i nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa we wszystkich stacjach narciarskich z racji zbyt małej liczebności swoich kadr.

W Polsce kwalifikacje ratownika narciarskiego uzyskuje się po ukończeniu kursu prowadzonego przez TOPR lub GOPR. Oprócz tego kandydat musi ukończyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) i co trzy lata zdawać egzamin odświeżający uprawnienia w tym zakresie.

Nawiązując do tradycji sprzed kilkudziesięciu lat, grupa ratowników podjęła inicjatywę skupienia ratowników narciarskich, którzy nie mieli dotychczas swej organizacji, w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. 10 stycznia 2020 r. powstała Podkomisja Ratownictwa Narciarskiego podległa Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK. Na czele Podkomisji mającej siedzibę w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie stoi przewodniczący Robert Borkowski oraz wiceprzewodniczący Jarosław Zwierzyna. Podkomisja posługuje się logo „Ratownik Narciarski PTTK Ski Patrol”. Wspierana przez ekspertów z kilku uczelni prowadzi także prace badawcze z zakresu ratownictwa i wprowadzania innowacji w ratownictwie. Z kolei w terenie tworzy się Beskidzkie Koło Ratowników Narciarskich PTTK w Oświęcimiu.

Ciąg dalszy pod galerią