Skip to main content

Head Intelligence

Autor: |
włókna piezoelektryczne
włókna piezoelektryczne

Prezentujemy rewolucyjne rozwiązanie firmy Head. Włókna piezoelektryczne utwardzają nartę wraz ze wzrostem predkości jazdy...

 

Po carvingowej rewolucji w narciarstwie ostatnich lat i ewolucji kształtów nart w kierunku głębokiego taliowania oraz większej szerokości, pojawił się szereg problemów konstrukcyjnych związanych z zupełnie odmiennym od tradycyjnego rozkładem sił występujących w nartach. Ze względu na małe taliowanie i dużą długość w nartach tradycyjnych zwracano szczególną uwagę na sztywność wzdłużną. W nartach karwingowch najważniejszym parametrem jest sztywność poprzeczna i ta różnica spowodowała bardzo wielkie zmiany w projektowaniu systemów usztywniających.        Nowoczesna, głęboko taliowana narta carvingowa nie jest już tak bardzo sztywna wzdłużnie jak narta tradycyjna. Można powiedzieć, że jest wręcz elastyczna. Dzieje się tak dlatego, że narta karwingowa podczas skrętu poddawana jest znacznemu wygięciu i gdyby była zbyt sztywna pełne wygięcie można by uzyskać jedynie przy bardzo dużej prędkości lub przy 120 kilogramowym narciarzu. Niestety, konstrukcja narty karwingowej niesie ze sobą problemy związane z jej skręcaniem się wokół osi podłużnej. W praktyce wygląda to tak, że zakrawędziowana narta atakuje śnieg pod większym kątem tam gzie jest najbardziej usztywniona, czyli pod butem natomiast im dalej w kierunku jej końców, zwłaszcza dzioba, kąt ten zmniejsza się. Spowodowane jest to właśnie zbyt małą sztywnością poprzeczną i powoduje przy większych obciążeniach obsuwanie się narty z zadanego toru.

Bardzo ciekawe rozwiązanie tego problemu zastosowała forma HEAD, w systemie nazwanym INTELLIGENCE, opartym na wzmacnianiu narty za pomocą włókien piezoelektrycznych.

Nie jest to nowość. Wcześniej włókna piezoelektryczne HEAD stosował w rakietach tenisowych a w nartach stosowała go firma K2, jednakże tylko do zwiększania sztywności wzdłużnej narty. System INTELLIGENCE jest zupełnie odmienny.

HEAD INTELLIGENCE TECHNOLOGY oparta jest na włóknach piezoelektrycznych zwanych intellifibers. Podczas ruchu, (naciągania, ściskania, przemieszczania) intellifibers zamieniają energię mechaniczną na elektryczną, wytwarzając impuls elektryczny. Zależność ta jest wprost proporcjonalna, im większa siła tym większy impuls elektryczny. Dodatkowo jeszcze, włókna piezoelektryczne same reagują na przyłożony do nich prąd wykonując coś w rodzaju kontrakcji do przyłożonej do nich siły. Na przykład gdy są rozciągane reagują kurczeniem się. I właśnie wytworzona przez intellifibers energia jest w obiegu zamkniętym zawracana z powrotem powodując takie właśnie reakcje włókien. Cały proces nie trwa dłużej niż 5 milisekund.

 Tajemnica systemu INTELLIGENCE tkwi w położeniu wiązek intellifibers w narcie. W konstrukcji HEADA technologia INELLIGENCE jest ściśle związana z systemem usztywniającym X-FRAME, znanym z modeli heada z poprzednich lat. Intellifibers są zintegrowane w ramionach X-Frame pod kątem 45 stopni do osi narty. Na długości narty intellifibers umiejscowione są na odcinku między punktem krytycznym narty, czyli zaraz za przodem wiązania a dziobem. Co to daje? Bardzo duże ograniczenie skłonności do skręcania się nart karwingowych, przez niejako odciągnięcie górnej ( tej nie leżącej na śniegu) krawędzi narty, wyrównując tym samym kąty zakrawędziowania na całej jej długości.

W praktyce narty z systemem INTELLIGENCE same dostosowują się do prędkości jazdy nachylenia stoku, warunków terenowych i śniegowych a nawet po części do techniki jazdy narciarza. Płynnie jadą na twardym i miękkim śniegu, przy dowolnych prędkościach.

To sprawia, że narty w których zastosowano system INTELLIGENCE są niezwykle uniwersalne w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu. Są dobre na każde warunki w przeciwieństwie do innych "uniwersalnych" nart, które generalnie bywają średnie do wszystkiego.
      Dodatkowo równomierne krawędziowanie całej długości narty powoduje, że skręty są bardziej precyzyjne, stabilne i dużo łatwiejsze do wykonania. Przy tym wszystkim nie należy zapominać o bardzo dużej trwałości włókien intellifibers. Przetestowano je na ilości 12 milionów cykli i stwierdzono degradację struktury włókien rzędu 5%. Oznacza to że narty nie będą już miały krawędzi ani ślizgu a system INTELLIGENCE ciągle będzie działał.

W topowym modelu nart z grupy All-Mountain Expert, Cyber i.C 300 Super Railflex HEAD poszedł jeszcze krok dalej, stosując pierwszy na świecie elektroniczny system kontroli naprężeń INTELLIGENCE CHIP SYSTEM. Budowa narty tego typu jest identyczna jak innych nart z serii intelligence. Różnica tkwi w zatopionym w narcie miniaturowym chipowym systemie wzmacniającym. Impuls elektryczny wytwarzany pod wpływem ruchów intellifibers jest przez ten układ wzmacniany 7-krotnie co powoduje znacznie większe reakcje narty na obciążenia.

  Firma HEAD okrzyknęła system Intelligence jako rewolucję w konstruowaniu nart a model Cyber i.C 300 Super Railflex jako wytyczający nowe drogi w tym kierunku i zapowiada w kolejnych sezonach zastosowanie systemu chipowego w nartach zawodniczych. Czy jest to rzeczywiście rewolucja okaże się w praktyce nie mniej jednak rozwiązanie jest bardzo ciekawe.

włókna piezoelektryczne włókna piezoelektryczne
włókna piezoelektryczne włókna piezoelektryczne
włókna piezoelektryczne włókna piezoelektryczne
umieszcenie włokien umieszcenie włokien
umieszcenie włokien umieszcenie włokien
umieszcenie włokien umieszcenie włokien
narta bez włokien narta bez włokien
narta bez włokien narta bez włokien
narta bez włokien narta bez włokien
narta z włóknami narta z włóknami
narta z włóknami narta z włóknami
narta z włóknami narta z włóknami
INTELLIGENCE CHIP SYSTEM INTELLIGENCE CHIP SYSTEM
INTELLIGENCE CHIP SYSTEM INTELLIGENCE CHIP SYSTEM
INTELLIGENCE CHIP SYSTEM INTELLIGENCE CHIP SYSTEM