Skip to main content

Aktualne przepisy dotyczące wyposażenia pojazdów w okresie zimowym

Autor: |

W przypadku samochodów osobowych: obowiązkowe jest stosowanie opon zimowych lub łańcuchów przeciwpoślizgowych, dla innych pojazdów zastosowanie mają przepisy specjalne.

Od stycznia 2008 kierowcy poruszający się po drogach Austrii mają obowiązek posiadania odpowiedniego wyposażenia zimowego.

W przypadku samochodów osobowych, samochodów z lekką lub ciężką przyczepą albo lekkich samochodów dostawczych (a więc do 3,5 t, wymagających prawa jazdy kat. B) istnieje obowiązek posiadania wyposażenia zimowego w zależności od panujących warunków pogodowych w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia następnego roku (2012). Kierowcy samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych w warunkach zimowych mają dwie możliwości do wyboru:

1. Opony zimowe

Opony zimowe powinny znajdować się na wszystkich kołach, gdy nawierzchnia drogi pokryta jest śniegiem, błotem pośniegowym lub lodem. Kierowcy powinni regularnie śledzić prognozę pogody. Wraz z obniżaniem się temperatury na wilgotnej jezdni może powstać gołoledź – w takim przypadku posiadanie opon zimowych jest obowiązkowe.

Oznaczenie opon zimowych
Zgodnie z  ustawą opony zimowe są oznaczone literami "M+S", "M.S." lub "M&S" oraz posiadają bieżnik o głębokości co najmniej 4 mm, a w przypadku opon diagonalnych 5 mm. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku opon całorocznych, uniwersalnych i opon z kolcami.

2. Opony letnie z łańcuchami śniegowymi
Alternatywą dla opon zimowych mogą być łańcuchy śniegowe, zamontowane na co najmniej dwóch kołach napędowych. Ich stosowanie jest jednak dozwolone tylko w przypadku, gdy jezdnia jest całkowicie lub prawie całkowicie pokryta śniegiem lub lodem.

Łańcuchy należy założyć na koła osi napędowej. Kierowcy aut wyposażonych w opony letnie, wybierający się w dłuższą podróż, powinni zawsze zabierać ze sobą łańcuchy.

Jazda z przyczepą
Ustawa (KFG - austriacka ustawa o ruchu drogowym) nie przewiduje wyraźnego zakazu holowania przyczepy wyposażonej w opony letnie pojazdem na oponach zimowych (i odwrotnie). Powyższe obowiązuje w przypadku lekkich przyczep bez układu hamulcowego, jak i przyczep ciężkich (posiadających hamulce). Jednak w przypadku opon z kolcami przepisy nakazują wyposażenie przyczepy w opony takiego samego rodzaju, jaki posiada pojazd holujący. Austriacki automobilklub ÖAMTC zaleca, aby w przyczepach użytkowanych nie tylko w okresie letnim stosować raczej opony zimowe lub całoroczne.

Mandaty
Kierowcy pojazdów poruszający się bez opon zimowych w zimowych warunkach drogowych ryzykują otrzymanie mandatu w wysokości 35 euro. Jeżeli stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu, teoretycznie kara może sięgnąć nawet kwoty 5000 euro.

Środki przymusu jako wyjście ostateczne
Kierowcom uporczywie wzbraniającym się przed wyposażeniem swojego auta w opony zimowe lub łańcuchy śniegowe i tym samym stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu komunikacji drogowym, grozi wyłączenie z ruchu przez policję – w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Obowiązek wykazania wystarczających dowodów przez uczestników kolizji, którzy w czasie wypadku poruszali się pojazdami na oponach letnich.
Jeżeli kierowca, który w momencie wypadku poruszał się pojazdem na oponach letnich, nie jest w stanie udowodnić, że taki sam wypadek wydarzyłby się, gdyby jego pojazd był wyposażony w opony zimowe, jest uważany za współwinnego spowodowania wypadku.

Ile i komu płaci ubezpieczyciel? Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?
Gdy kierowca pojazdu osobowego, którego samochód wbrew przepisom nie jest wyposażony w opony zimowe, spowoduje szkodę, poszkodowany powinien otrzymać odszkodowanie z jego ubezpieczenia OC.

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem towarzystwo ubezpieczeniowe nie może żądać zwrotu odszkodowania od kierowcy pojazdu nieposiadającego opon zimowych. W związku z nowym stanem prawnym (obowiązek posiadania wyposażenia zimowego w zależności od panujących warunków pogodowych) nie ma jeszcze żadnych orzeczeń.

Natomiast ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco samochodu, który w chwili powstania szkody był wyposażony w opony letnie, wskazując na „rażące niedbalstwo”, pod warunkiem istnienia dodatkowych okoliczności (np. nadmierna prędkość, rozmowa przez telefon).

Doradztwo prawne ÖAMTC
W przypadku niejasności w kwestii winy za spowodowanie wypadku lub problemów z likwidacją szkody przez ubezpieczyciela, warto skontaktować się z prawnikami klubu.

Obowiązek posiadania wyposażenia zimowego autobusów i samochodów ciężarowych

Niezależnie (!) od warunków pogodowych i stanu jezdni, autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t w okresie od 1 listopada do 15 marca mogą uczestniczyć w ruchu drogowym tylko pod warunkiem założenia opon zimowych na co najmniej jedną oś napędową. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t mają ten sam obowiązek w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia. Dodatkowo w tym samym czasie kierowcy wyżej wymienionych pojazdów powinni wozić ze sobą łańcuchy śniegowe.

Zamiast opon zimowych można używać opon do "specjalnych zastosowań". Są to opony przeznaczone do użytku zarówno na drogach, jak i w terenie. Opony zimowe muszą posiadać oznaczenie M+S, M.S. lub M&S, a opony specjalne ET, ML lub MPT. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 5 mm w przypadku opon o budowie radialnej i 6 mm w przypadku opon diagonalnych.

Wyjątek stanowią pojazdy służb porządku publicznego, wojska i straży pożarnej, w których przypadku zakładanie opon zimowych ze względu na przeważający rodzaj zastosowania pojazdu jest niemożliwe lub nieuzasadnione, jak również pojazdy znajdujące się  w trakcie jazdy próbnej lub transportu.

Obowiązkowi posiadania zimowego wyposażenia nie podlegają mikrosamochody, motorowery i motocykle.

(źródło: www.austria.info)

    Raport śniegowy z Ischgl 3 grudnia ruszają kolejne…