Ośrodki narciarskie w Pilicy

Informacje o miejscowości:

Gmina Pilica położona jest w pn.-wsch. części województwa śląskiego, w powiecie zawierciańskim, w górnym biegu rzeki Pilicy.

Gmina leży na Wyżynie Częstochowskiej, na jej pd.-wsch. obniżeniu w kierunku Niecki Włoszczowskiej. W kierunku wsch. przecięta jest głęboko wciętą doliną górnej Pilicy. Na pd. od Pilicy znajdują się źródła tego najważniejszego lewobrzeżnego dopływu Wisły.

Najwyższym punktem jest Góra Zamkowa w Smoleniu, 496 m npm. Najniżej jest w miejscu, gdzie rzeka Pilica opuszcza gminę, czyli na wsch. od Kleszczowej, 303 m npm.

Południowa część gminy z Pilicą i Smoleniem jest uczęszczana przez turystów na Szlakach Orlich Gniazd i Warowni Jurajskich oraz przez wycieczkowiczów. Tę część obejmuje utworzony w 1980 r. Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych (na obszarze województwa katowickiego), a właściwie jeden z parków - Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, ciągnący się od Rabsztyna po Olsztyn. Działalność człowieka na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych nie może kolidować z ochroną przyrody oraz krajobrazu. Celem ochrony historycznego wzgórza zamkowego w Smoleniu oraz interesującej flory utworzono w 1959 r. rezerwat krajobrazowy "Smoleń". U stóp wzgórza zamkowego wykonano obozowisko oraz parking. Najciekawsze skałki jurajskie w okolicach Smolenia i Złożeńca uznano za pomniki przyrody. Sam Park Krajobrazowy obejmuje pd. część gminy od Złożeńca do Cisowej i Kleszczowej, natomiast pozostała część gminy prawie w całości znajduje się w otulinie tego parku.