Informacja Turystyczna - Biuro Obsługi Ruchu turystycznego
ul. Rynek 11
33 - 350 Piwniczna Zdrój Polska
+48 (0)18 446 83 25
Urząd Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój
ul. Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój Polska
+48 (0)18 446 40 43
+48 (0)18 446 41 86