Skip to main content

Ceny skipassów Wiślański Skipass na sezon 2023/2024

Informacje o karnecie Wiślański Skipass
Skipass obowiązuje w ośrodku/ach: Złoty Groń, Pasieki, Siglany, Soszów, Stok Stacja Narciarska, Stacja Narciarska „Mała Palenica”, Stacja Narciarska White Park Palenica, Poniwiec Mała Czantoria, Partecznik, Stacja Narciarska „Stożek”, Stacja Narciarska „Klepki”, Sarajewo, Stacja Narciarska „Cieńków”, Nowa Osada
Ceny karnetu Wiślański Skipass podane są w PLN
Karnet na cały sezon
Dorośli
2250 PLN
Junior
2250 PLN
Dzieci
2250 PLN
Ostatnia aktualizacja: listopad 2023

Ceny skipassu Wiślański Skipass w sezonie 2023/2024

od 1 12 2023 do 31 04 2024

Okres ważności

Normalny

Ulgowy*

Skipass 6 godzinny od pierwszego użycia135 zł110 zł
Skipass całodzienny160 zł130 zł
Skipass wieczorny
(17:00 – do zamknięcia)
  
Skipass 2 kolejne dni285 zł235 zł
Skipass 3 kolejne dni400 zł330 zł
Skipass 4 kolejne dni510 zł420 zł
Skipass 5 kolejnych dni610 zł505 zł
Skipass 6 kolejnych dni695 zł575 zł
Skipass 7 dowolnych dni890 zł740 zł
do góry

Ulgi i zniżki (*)
DzieciKarnet ulgowy przysługuje dzieciom do 12 roku życia
Starsze dzieci i juniorzyKarnet ulgowy przysługuje dzieciom do 12 roku życia
Seniorzy i ONKarnet ulgowy przysługuje seniorom po 65 roku życia

Regulamin

R E G U L A M I N

korzystania z elektronicznych kart zbliżeniowych „Wiślański Skipass” ośrodków narciarskich występujących w „Wiślańskim Klasterze Turystycznym” Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przejazdy krzesełkowymi kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi (zwanymi w dalszej części regulaminu odpowiednio – kolejami i wyciągami) ośrodków narciarskich, występujących w systemie wspólnej karty Wiślański Skipass, możliwe są wyłącznie na podstawie elektronicznych kart zbliżeniowych firmy BASSE służących do pobierania opłat i kontroli, zwanych w dalszej części regulaminu kartami.
2. Terminowa karta Wiślański Skipass uprawnia do korzystania z wszystkich kolei i wyciągów ośrodków występujących w systemie wspólnej karty Wiślański Klaster Turystyczny.
3. Terminowa karta lokalna Wiślański Skipass uprawnia do korzystania z kolei i wyciągów ośrodków narciarskich „CIEŃKOW”, „KLEPKI”, „NOWA OSADA”, „STOŻEK”, „PALENICA”, „MAŁA PALENICA”, „PONIWIEC”, „SIGLANY”, „PASIEKI”, „PARTECZNIK”, „SOSZÓW”, „STOK – STACJA NARCIARSKA”, „ZŁOTY GROŃ”, „SARAJEWO”.
4. Wejście na teren środków narciarskich występujących w ramach Wiślańskiego Klastera Turystycznego, a także posługiwanie się kartą jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie poszczególnych ośrodków narciarskich i tym samym akceptacją ich postanowień.
5. Karty terminowe upoważniają do korzystania, w okresie ich obowiązywania, z nieograniczonej ilości przejazdów w zakupionym terminie.

II. KASY

1. Karty systemu Wiślański Skipass można nabywać wyłącznie w kasach ośrodków występujących wspólnie w systemie wspólnej karty oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
2. Karty są własnością ośrodków narciarskich występujących w ramach Wiślańskiego Klastera Turystycznego. W każdej kasie można otrzymać zwrot należności za kaucję w przypadku zwrotu karty terminowej.
3. Faktury VAT, za nabyte uprawnienia do przejazdów kolejami i wyciągami – można uzyskać jedynie w kasie umiejscowionej w punkcie w którym karta została nabyta.

III. RODZAJE KART – SYSTEM POBIERANIA OPŁAT

1. Karty terminowe upoważniają do korzystania, w okresie ich obowiązywania, z nieograniczonej ilości przejazdów.
2. Karta terminowa jest aktywowana i personalizowana w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.
3. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karty terminowej w okresie jej obowiązywania jest osoba, która dokonała aktywacji i personalizacji karty.
4. Nie ma możliwości zamiany, przedłużenia, albo przesunięcia okresu ważności karty.
5. Uprawnienie terminowe nabyte wraz z kartą nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków wskazanych w poniższym punkcie VI.2 i 3.
6. Przy wydawaniu karty terminowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł.Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do częściowego zwrotu należności za kartę terminową.
2. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych możliwy jest jedynie w wyniku przestoju wszystkich kolei i wyciągów występujących w ramach Wiślańskiego Klastera Turystycznego, trwającego ponad jedną godzinę, a także w wyniku wypadku lub choroby użytkownika karty uniemożliwiających korzystanie z kolei i wyciągów występujących w ramach Wiślańskiego Klastera Turystycznego.
3. W celu otrzymania zwrotu w wyniku wypadku lub choroby należy przedłożyć kopię protokołu wypadku TOPR/ GOPR lub zaświadczenie lekarskie. Zwrot taki można uzyskać w kasie
w której dokonało się zakupu karty.
4. Zwrot niewykorzystanych uprawnień terminowych udzielany jest w sposób proporcjonalny względem czasu ważności karty terminowej.
5. Zwrotu należności za kaucję można dokonać we wszystkich kasach, samoobsługowych automatach do zwrotu kart oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
6. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.
7. Zwrot należności za kaucję wykupionej kart w sezonie narciarskim możliwy jest do 15 kwietnia roku kalendarzowego kończącego dany sezon narciarski, w godzinach otwarcia kas
w poszczególnych ośrodkach występujących w ramach Wiślańskiego Klastera Turystycznego.
8. Podstawą ewentualnych reklamacji i zwrotów skipasa (karnetu) jest  paragon fiskalny właściwy dla zakupu danego skipassa (karnetu) lub inny dowód potwierdzający jego zakup.
9. Po użyciu karty terminowej w czytniku na bramce wejściowej reklamacje dotyczące rodzaju wydanej karty terminowej nie są uwzględniane.

V. KONTROLA I SANKCJE ZA ZŁAMANIE REGULAMINU

1. Karta terminowa jest aktywowana i personalizowana w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.
2. Podczas każdego przejścia przez bramkę wykonane są zdjęcia osoby korzystającej z karty. Zdjęcia używane są do celów kontrolnych.
3. Za próbę wyłudzenia przejść lub w przypadku korzystania z karty przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwości dalszego korzystania z karty. W takim wypadku, przysługuje
za nią jedynie zwrot kaucji.
4. Na życzenie personelu lub organów kontroli, należy okazać kartę. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karty.
5. Każdy, kto naruszy zasady i zapisy regulaminów obowiązujących na terenie ośrodków narciarskich występujących w ramach Wiślańskiego Klastera Turystycznego, może zostać usunięty
z ich terenu przez pracowników ośrodków narciarskich lub uprawnionych pracowników ochrony.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 grudnia 2011r. do chwili jego odwołania, a jego zmiana następuje każdorazowo przez ogłoszenie nowego regulaminu w sposób przewidziany do ogłoszenia regulaminów Wiślańskiego Klastera Turystycznego Sp. z o.o..

Wiślański Klaster Turystyczny Sp. z o.o.

do góry

Wstecz

Sprawdź, ile kosztują skipassy w polskich ośrodkach narciarskich. Zapoznaj się aktualnymi cenami karnetów narciarskich na stokach. Prezentujemy ceny karnetów w Polsce z podziałem na sezony, zatem znajdziesz tu ceny skipassów w sezonie wysokim, ceny karnetów w sezonie niskim i ceny karnetów w okresie świątecznym. Podajemy precyzyjne informacje o terminach obowiązywania poszczególnych cenników. Dla osób uprawnionych do zniżek ważne będą informacje o tym, kiedy i komu przysługują ulgowe skipassy.