Informacje o miejscowości:

Miejscowość ta miała prawa miejskie do zakończenia pierwszej wojny światowej, dziś jest tylko dużą wsią położoną w dolinie rzeki Hoczewki, przy szosie z Leska do Cisnej. Zarówno pierwsza, jak i druga wojna światowa odcisnęły na niej swe piętno. Minęły już lata świetności dawnego Baligrodu, kiedy to na targi przybywali ludzie z najdalszych stron, a mieszkańcy trzech różnych narodowości / Polacy, Ukraińcy i Żydzi/, żyli w niezachwianej harmonii przez wiele lat.(źródło A.Paluch)
Na obszarze gminy znajdują się obszary chronione, obejmujące tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym. Warto wymienić tutaj rezerwat leśny: Cisy na górze Jawor, gdzie ochroną objęto ok. 300 cisów rosnących w lesie jodłowo-bukowym, a także rezerwat florystyczny Olsza kosa w Stężnicy, który obejmuje ochroną olszę zieloną. Ciekawostką przyrodniczą jest także rezerwat Gołoborze, na obszarze którego ochroną objęto rumowisko skalne zarastające lasem jodłowo - bukowym.

Infrastruktura narciarska i snowboardowa:

Gmina Baligród zaprasza do wypoczynku, oferując oprócz kryształowo czystego powietrza, leśnej ciszy i wspaniałych widoków, wyciągi narciarskie, konie do jazdy wierzchem, korty tenisowe oraz zabiegi lecznicze. W okolicach znajdują liczne ośrodki wypoczynkowe oraz schroniska młodzieżowe.
Wyciągi narciarskie położone są w miejscowości Bystre koło Baligrodu.