Informacje o miejscowości:

Wieliczka leży na południowy wschód od Krakowa, w kotlinie między dwoma grzbietami wzgórz ciągnącymi się z zachodu na wschód: od południa Pogórza Wielickiego, od północy Piasków Bogucickich wchodzących w skład Wysoczyzny Wielicko-Gdowskiej. Południowy grzbiet jest wyższy, natomiast grzbietem północnego wzgórza prowadzi droga krajowa nr 94. W pobliżu miasta przechodzi również autostrada a4 (europejska trasa E40). Pomimo małej powierzchni miasta różnice względne wynoszą ponad 137 metrów: najwyższe wzniesienie jest położone 361,8 m n.p.m., a najniższy punkt leży na wysokości 224 m n.p.m. (źródło: wikipedia)