Informacje o miejscowości:

Gmina Tokarnia leży w paśmie Koskowej Góry, które to pasmo jest częścią Beskidu Średniego, zwanego Makowskim. Beskid ten tworzy silnie rozczłonkowaną grupę górską w Beskidach Zachodnich. jego granice wyznaczają:
na zachodzie - Kotlina Żywiecka i Beskid Mały
na wschodzie i płd. wschodzie - Beskid Wyspowy
na północy - Pogórze Wielickie
na południu - Beskid Żywiecki