Ośrodki narciarskie w Harbutowicach

Informacje o miejscowości:

Harbutowice leżą w dolinie Harbutówki. Południowo-wschodni obszar doliny należy do Beskidu Makowskiego, a północno-zachodnie obszary zaliczane są do Pogórza Wielickiego. Zachodnia granica przebiega w pobliżu przełęczy Sanguszki, która była świadkiem starcia konfederatów barskich z wojskami carskimi. Niedaleko stąd jest do Myślenic (12 km) i Krakowa (30 km).