Informacje o miejscowości:

Wieś w województwie lubelskim , na Płaskowyżu Nałęczowskim , na zachód od Nałęczowa w gminie Wąwąlnica, ok. 4km. na zachód od Wąwolnicy. Rąblów leży na lewym brzegu doliny Bystrej w malowniczej okolicy, urozmaiconej lessowymi wąwozami i wysokimi wzniesieniami. Miejsce bitwy stoczonej 14 V 1944 przez oddział partyzancki Armii Ludowej i oddział partyzantów radzieckich (łącznie ok. 900 żołnierzy) z oddziałami 5 niemieckiej dywizji pancernej SS Wiking (ok. 2000 żołnierzy wspartych lotnictwem). Partyzantom polskim i radzieckim udało się przebić pierścień okrążenia i przedostać się do lasów parczewskich i janowskich. Straty partyzantów wyniosły ok. 40 zabitych i ok. 50 rannych. Straty niemieckie ok. 300 zabitych i rannych.

Dziś w Rąblowie znajduje się działający w okresie zimowym wyciąg i stok narciarski. "Zimna" - stok nachylony jest w kierunku północnym - ekspozycja zbocza sprawia, że śnieg leży tutaj najdłużej. Jest jeszcze jeden stok do "szusowania" w Parchatce.