Informacje o miejscowości:

Gmina Kamieńsk położona jest w południowej części województwa łódzkiego i jednocześnie jest najdalej wysuniętą na północ gminą powiatu radomszczańskiego. Jej najbliższymi sąsiadami są: od północy gmina Bełchatów, od zachodzu gmina Kleszczów, od południa gmina Dobryszyce i Gomunice, od wschodu Gorzkowice i Rozprza.

Powierzchnia gminy wynosi 95,81 km2. Gminę ogółem zamieszkuje 6.046 osób w tym 2.686 mieszkańców Kamieńska. W jej granicach wydzielono 12 sołectw. Kamieńsk położony jest u zbiegupięciu dróg i stanowi ważny węzeł komunikacyjny, pośrednicząc w połączeniach pomiędzy trzema miastami powiatowymi: Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem oraz Bełchatowem. Przez gminę przebiega także droga krajowa nr 1 (Gdańsk ? Cieszyn) oraz linia Warszawa-Katowice mająca duże znaczenie krajowe.

 

Infrastruktura narciarska i snowboardowa
Kompleks narciarski "Góra Kamieńsk", wybudowany przez KWB Bełchatów, jest najdłuższym stokiem w centralnej Polsce.