Stok Stacja Narciarska - wieczorne narty na rozpoczęcie weekendu