Nowa Osada w Wiśle - 10 marca 2021 - warun doskonały