APO 2014/2015


Model narty Długości Promień
Forward 156, 161, 166, 171, 176 15,4 (166)
Kai Park 165, 171, 177 16 (171)
Rise Up FS 166, 172, 176, 181 18,8 (176)
Rosewood 146, 155, 164 13,8 (155)
Paragon 161, 167, 173, 179, 185 19,7 (173)
STW 152, 162, 172 16,1 (162)
Kai mini 105, 115, 125 18,1 (115)
Navigator 166, 184, 192 16,5 (174)
Rocko 174, 180, 186 20,3 (180)
Ron 181. 190 27,7 (190)
Kai Jr 135, 145 11,8 (145)