#
Skip to main content

Włochy: nowe obostrzenia od 6 marca do 6 kwietnia

Autor: |

Premier Draghi przedstawił projekt nowego rozporządzenia (Dpcm). W piątek rząd dyskutował nad projektem kolejnego dekretu regulującego działanie włoskiej gospodarki w czasach pandemii.

Nowe zasady będą obowiązywać od 6 marca do 6 kwietnia. Niestety wśród dobrych dla Włochów wiadomości jest jedna zła, zła nie tylko dla nich. Wśród zaleceń znajdujemy: „Nie należy ponownie otwierać siłowni, basenów i ośrodków narciarskich”.

Wyciągi na terenach narciarskich mają pozostać zamknięte do 6 kwietnia, kiedy to wygaśnie zakaz wprowadzony nowym rozporządzeniem.  

Włoskie media donoszą, że „obiekty będą mogły być użytkowane wyłącznie przez sportowców zawodowych i nieprofesjonalnych, uznanych za mające znaczenie dla kraju przez Włoski Narodowy Komitet Olimpijski (CONI), Włoski Komitet Paraolimpijski (CIP) i/lub ich odpowiednie federacje, w celu umożliwienia przygotowania do krajowych i międzynarodowych zawodów sportowych lub przeprowadzenia takich zawodów, jak również w celu przeprowadzenia testów kwalifikujących do wykonywania zawodu instruktora narciarskiego".

Zakaz przemieszczania się między regionami zostaje przedłużony do 6 kwietnia. Można będzie przemieszczać się jedynie "z powodu udokumentowanych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności lub z powodów zdrowotnych". Można jednak powrócić do miejsca zamieszkania, zameldowania lub domu".

W całych Włoszech, poza godzinami policyjnymi, zalecane jest, aby przez resztę dnia nie przemieszczać się środkami transportu publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem dojazdu do pracy, nauki, powodów zdrowotnych, sytuacji konieczności lub w celu wykonywania czynności lub korzystania z usług, które nie zostały zawieszone.