# x
Skip to main content

Ubezpieczenie turystyczne: czy warto?

Autor: |

Przygotowania do dalekiego wyjazdu warto zacząć od rozeznania w sprawach formalnych: czynności regulujące ewentualne kwestie wizowe, załatwianie wymaganych pozwoleń czy rezerwacja biletów wstępu na wybrane atrakcje to podstawowe kroki, które należałoby podjąć w pierwszej kolejności. Czy do powyższej listy priorytetowych spraw do załatwienia warto dopisać polisę turystyczną?

Wyjazd zorganizowany: czy warto się doubezpieczać?

Przy wyjeździe zorganizowanym biuro podróży proponuje pewne rozwiązanie mające uchronić turystę przed finansowymi skutkami zdarzeń nieprzewidzianych – wynika to z ustawowego obowiązku, jakim podlega organizator takiego przedsięwzięcia: odpowiedzialność za zawarcie odpowiednich umów (ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków) jest na niego przerzucona. Przy okazji analizy kosztorysu każdej wycieczki, warto podpytać o szczegóły dotyczące polisy, warto zrobić rozeznanie co do wysokości sum gwarancyjnych dla polis KL i NNW oraz zdobyć wiedzę, jakie dokładnie ryzyka obejmuje pakiet ubezpieczeniowy.

Zazwyczaj nie ma co liczyć na pozytywną niespodziankę i po prostu okaże się, że zaproponowano nam najtańszy z możliwych wariantów, podpisany na niską sumę gwarancyjną nieadekwatną do poziomu wartości świadczeń medycznych oferowanych w danym kraju. Wydaje się więc, że rozszerzenie proponowanego pakietu chociażby o ubezpieczenie bagażu czy cennego sprzętu elektronicznego będzie dobrym pomysłem.

Wyjazd indywidualny – ubezpieczenie bezwzględnie konieczne!

Decydując się na wyjazd niezorganizowany, o sprawy ubezpieczenia powinieneś zadbać osobiście. Musisz mieć świadomość, że w przypadku problemów ze zdrowiem wymagających skorzystania z opieki lekarskiej kraju, w którym aktualnie przebywasz, zostaniesz obciążony kosztami wykonanych czynności – za usługę medyczną zostanie po prostu wystawiony rachunek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dysponujesz dokumentem EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), będącym potwierdzeniem opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, co gwarantuje uzyskanie podstawowej opieki medycznej w krajach UE i stowarzyszonych w EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) na poziomie równym, jak w przypadku obywatela danego kraju.

Niestety, EKUZ nie gwarantuje obsługi tej klasy, co nasz rodzimy NFZ – pewne działania medyczne, jak np. transport karetką czy badania specjalistyczne, mogą nie być refundowane, w efekcie trzeba będzie za nie zapłacić z własnej kieszeni. Ratunkiem są polisy KL i NNW, które mogą być oczywiście rozszerzone o np. ubezpieczenie bagażu lub chociażby OC. Jak pokazuje porównanie ubezpieczeń turystycznych na wakacyjnapolisa.pl, koszty pakietowego ubezpieczenianie należą do wysokich – z oczywistych względów warto więc rozważyć zakup takiego zabezpieczenia, nawet jeżeli jest to rozwiązanie dodatkowe.

Dodaj komentarz