#
Skip to main content

Szwajcaria: od 22 marca 2021 Polska na liście wysokiego ryzyka

Autor: |
Panorama

Z powodu wzrostu przypadków zakażeń w Polsce Szwajcaria dodaje nasz kraj do listy państw i regionów o wysokim ryzyku. Nowa lista będzie obowiązywała od 22 marca 2021.

Zmiana ta mocno pokrzyżuje plany polskich narciarzy. Każdy, kto przebywał w ciągu 10 dni przed wjazdem na terenie wymienionych na liście państw i obszarów i wjeżdża do Szwajcarii , musi wypełnić „formularz wjazdowy”, przedstawić negatywny wynik testu i poddać się kwarantannie.  Kwarantanna trwa 10 dni. Z powyższej procedury nie są zwolnione osoby zaszczepione.

Zasady kwarantanny wykluczają możliwość korzystania ze stoków narciarskich.

Poniższe działania nie znoszą obowiązkowej kwarantanny:

  • Negatywny wynik testu. Negatywny wynik testu nie wyklucza całkowicie zakażenia koronawirusem.
  • Szczepionka przeciwko COVID-19. Ponieważ szczepionka chroni Cię przed chorobą. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy szczepionka chroni również przed zarażeniem innych osób.

 

Procedura po wjeździe do Szwajcarii

  • Bezpośrednio po przyjeździe należy udać się do domu lub do odpowiedniego miejsca zakwaterowania (np. hotelu lub domu wypoczynkowego). Należy zachować minimalną odległość 1,5 metra od innych osób znajdujących się na drodze. Jeśli nie jest to możliwe, zalecamy noszenie maski. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego.
  • Zgłoś swój przyjazd w ciągu dwóch dni do właściwych władz kantonalnych.
  • Musisz pozostać w domu lub w innym odpowiednim miejscu zakwaterowania przez 10 dni po przyjeździe do Szwajcarii. Unikać kontaktu z innymi ludźmi i przestrzegać instrukcji dotyczących kwarantanny (PDF, 368 kB, 08.02.2021).
  • Masz możliwość opuszczenia kwarantanny po podróży od 7 dnia. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie dotyczącej izolacji i kwarantanny.

Władze kantonalne są odpowiedzialne za nadzór kwarantanny i przeprowadzają wyrywkowe kontrole w celu zapewnienia przestrzegania przepisów. Kto nie przestrzega obowiązku kwarantanny, narusza przepisy ustawy o epidemiach i może zostać ukarany grzywną w wysokości do 10 000 CHF.