# x
Skip to main content

Sezon zimowy 2019/2020 jaki wpływ miał COVID-19 na kurorty górskie?

Autor: |
Zmiana pogody (foto: PB Narty.pl)

Sezon zimowy 2019/2020, który został nagle przerwany przez zamknięcie kurortów 15 marca, miał dobry początek.  Liczba turystów w okresie świąt Bożego Narodzenia, a w szczególności w styczniu, wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w okresie ferii zimowych odnotowano niewielki spadek, spowodowany w szczególności bardzo niską liczbą odwiedzających w ostatnim tygodniu. Dobre perspektywy na wiosnę sprawiły, że w tym sezonie, przed końcem ferii zimowych, można było spodziewać się dobrego wyniku.

Do  15 marca: pozytywny wynik ogólny

Na koniec ferii zimowych (francuskich) i w pierwszym tygodniu marca wskaźnik obłożenia był prawie taki sam jak w ubiegłym roku i wynosił 78%, spadek tylko o 0,3 punktu procentowego. Wzrosty obłożenia w stosunku do poprzedniego sezonu były szczególnie widoczne w hotelach (+3 punkty) oraz kwaterach prywatno-publicznych (+1 punkt).

Sezon ten charakteryzował się bardzo zróżnicowanym poziomem pokrywy śnieżnej w zależności od pasm górskich. Przy średnim poziomie 7,8 w skali 10, dla wszystkich pasm górskich, wskaźnik zdolności do uprawiania narciarstwa (wskaźnik oparty ilości i czasie otwarcia stoków) wykazywany przez ośrodki wskazuje duże dysproporcje. Podczas gdy był on doskonały dla całej Sabaudia i Górna Sabaudiaa (większy lub równy 9), był on poprawny dla Pirenejów, południowych Alp i Isère, ale był niski lub nawet bardzo niski w Jura, Masywie Centralnym i Wogezach.

Liczba odwiedzających tereny narciarskie wzrosła o 0,1%, a sprzedaż online szkół narciarskich o 6%. Liczba odwiedzających trasy biegowe była doskonała w Alpach Północnych i Południowych, ale spadła w pozostałych masywach ze względu na małe i nieprzewidywalne opady śniegu, które uniemożliwiły otwarcie niektórych ośrodków. Wreszcie, podczas gdy obroty w sklepach w ośrodkach wypoczynkowych spadły o 1% w porównaniu z rokiem ubiegłym, konsumpcja w restauracjach została ogłoszona lepsza niż w roku ubiegłym dla 4 na 10 respondentów.

W całym sezonie 19/20: bardzo silny wpływ kryzysu zdrowotnego.

Dla całego sezonu, wolumen noclegów znacznie spadł, o -20,8% ze względu na wcześniejsze zamknięcie ośrodków wypoczynkowych.

Większość kurortów (58%) odnotowała straty w wysokości ponad -15% swoich obrotów (wszystkie rodzaje działalności łącznie) za cały sezon zimowy, a dla 9% z nich straty te były nawet większe niż -30%. Wśród analizowanych sektorów szczególne znaczenie wydają się mieć podmioty świadczące usługi w zakresie rekreacji, zakwaterowania i restauracji.

Jakie są perspektywy na przyszłość?

Aby ożywić działalność turystyczną, 47% specjalistów wspomniało o zainteresowaniu prowadzeniem kampanii komunikacyjnej, skierowanej do klientów francuskich, z dyskursem opartym na walorach gór (dobre samopoczucie, zmiana krajobrazu, przyroda i szerokie przestrzenie otwarte, bliskość geograficzna dla niektórych klientów). Główne obawy zgłaszane przez kurorty dotyczą braku widoczności w związku z zakończeniem obecnego zamknięcia i przygotowaniem sezonu letniego.

"Wszyscy pracownicy sektora górskiego cierpią z powodu powszechnej niepewności, dlatego też obawiają się długotrwałych skutków kryzysu zdrowotnego", mówi Charles-Ange Ginésy, prezes ANMSM. "Dziś potrzebujemy większej jasności co do dokładnych warunków wznowienia działalności, aby móc się zorganizować, a w szczególności przewidzieć krajową kampanię informacyjną z France Montagnes i ośrodkami górskimi. Jest absolutnie niezbędne, aby nasze ośrodki odzyskały silniejszą frekwencję tego lata, szczególnie od klientów francuskich."

Dodaj komentarz