#
Skip to main content

Rządowe wsparcie dla ośrodków narciarskich – 3 miliony EURO rozdysponowane.

Autor: |
Rządowe wsparcie dla ośrodków narciarskich (fot. Robert Anasch z unsplash.com)

Wyjątkowa pomoc państwa dla ośrodków narciarskich najbardziej dotkniętych przez ograniczenia wprowadzone w związku pandemią i brak śniegu wyniosła 3 mln euro.

Pomoc państwa otrzymały w lipcu 2020 roku 23 francuskie ośrodki narciarskie położone w regionie Auvergne-Rhône-Alpes, są to stacje położone, jak na francuskie warunki, w górach średniej wysokości.

Jakie były kryteria wyboru?

Przy wyborze stacji kwalifikujących się do dofinansowania oraz wysokości przyznanych środków kierowano się programem rekompensat dla stacji, które przeżyły trudny sezon 2019-2020.W duchu "solidarności górskiej" region przyjął dwa kryteria wyboru:

  • Brak pokrywy śnieżnej, który spowodował, że obroty były o 80% niższe od średniej z ostatnich trzech lat?
  • Wcześniejsze zamknięcie z powodu epidemii Covid-19, w wyniku której obrót wynosi mniej niż 70% obrotu referencyjnego.