#
Skip to main content

Carvingowe ściganie, zawody w Parku Carvingowym

Autor: |

Zawody rozgrywa się na stoku o długości zaledwie 200 metrów i szerokości 40 metrów. Potrzeba 14 plastikowych krążków -boi umocowanych w śniegu przy pomocy np. dolnych części tyczek przegubowych. Ważne, żeby krążki -boje, były widoczne, a ze śniegu wystawały tylko części okrągłe.

Zawody - slalom carvingowy
Zawody - slalom carvingowy

Dobrze jeśli dysponujemy 6 bojami niebieskimi, 4 czerwonymi i 4 czarnymi, choć to nie jest najbardziej istotne. Wyznaczamy start i metę. Z racji techniki jazdy karwingowej na najwyższym poziomie, polegającej na jeździe bez kijków, dobrze jeżeli istnieje możliwość startu lotnego, no i pomiaru czasu elektronicznego, wynikającego z faktu, iż czas przejazdu wyznaczony przez Mistrza (czas ZERO) wynosi c.a. 20-23 sek. Ale wystarcza także dokładność pomiaru do jednej dziesiątej sekundy. Trasę wyznacza się na niezbyt stromym (c.a 20%-25%) stoku z dwoma (jak na rysunku) wariantami ustawienia.

 

Bojka czarna2 punkty
Bojka czerwona1 punkt
Bojka niebieska0 punktów

Czas mistrza 20 sekund.Każda rozpoczęta sekunda ponad czas mistrza - 1 punkt karny.W przedstawionych przykładach, wyliczeń założyliśmy, że każdy uczestnik zmieścił się w czasie przejazdu mistrza, czyli w 20 sekundach.Aby zobaczyć wyniki przykładowych zawodów kliknij na zdjęcie

Mistrz musi przejechać trasę, wykonując najgłębsze skręty (czarny szlak) z lewej. Jego czas , w naszym przykładzie wynoszący 20 sek., jest czasem ZERO. Każdy, kto pokona tę trasę w tym limicie, bez względu na głębokość skrętu, to znaczy bez względu na to czy przejedzie trasę szlakiem czarnym, czerwonym, czy niebieskim otrzymuje minimum 8 punktów handicapowych. Nie jest istotne, że pokona trasę w czasie poniżej 20 sek. Ale przekroczenie limitu 20 sek. nawet o 0,01 sek. powoduje dodanie do 8 punktów handicapowych l punktu, jakby karnego. Przekroczenie czasu ZERO o 1,01 sek. powoduje dodanie do 8 punktów kolejnych dwóch, jakby karnych punktów i.t.d. Ale można na tej trasie zarobić także dodatkowe - premiowe punkty, które odejmuje się od 8. Maksymalnie 8 punktów. Wtedy ilość punktów handicapowych wynosi zero i jest to wynik najlepszy z możliwych. To jest poziom Mistrza. Trzeba jednak po pierwsze (przypominam) zmieścić się w czasie ZERO wyznaczonym przez Mistrza, a po drugie pokonać wyznaczoną trasę szlakiem Mistrza, czyli szlakiem czarnym. Na trasie są ustawione cztery czarne boje, wymuszające najgłębszy skręt. Pokonanie tak wyznaczonej trasy daje za każdą czarną boję 2 punkty, czyli w sumie 8 punktów. Na trasie są 4 czerwone boje. Przejazd tym szlakiem daje l punkt za każdą boję, czyli cztery punkty, które odejmuje się od 8-miu, jeśli przejazd trwał nie dłużej niż czas ZERO. Ogólny wynik wynosi więc w tym przypadku 8 - 4 = 4 punkty handicapowe. Przejazd szlakiem, trasą wyznaczoną przez boje niebieskie jest najłatwiejszy i nie daje dodatkowych punktów. Jeśli narciarz pokona tę trasę w limicie czasu ZERO otrzymuje 8 punktów handicapowych. Istotą zabawy -zawodów jest oczywiście zdobycie jak najmniejszej ilości punktów handicapowych. Wynik O daje możliwość zmierzenia się w finale z Mistrzem. Wtedy wymagana jest jazda po trasie wyznaczonej przez czarne boje, a zwycięzcą zostaje ten, kto uzyska lepszy czas przejazdu. Jeżeli po przejeĽdzie wszystkich zawodników najlepsi (dwóch, trzech, czterech) mają ten sam wynik np. 2, to finał jest rozgrywany między nimi, tak jak z Mistrzem. Wszyscy jadą najtrudniejszą trasą, a zwycięża ten, kto uzyska najlepszy czas. Jak widać jest sporo kombinacji, które uczą taktyki, pozwalają sprawdzić technikę jazdy, wyzwalają sporo adrenaliny. Przyjemnej zabawy!