#
Skip to main content

Tecnica wprowadzi program recyklingu butów narciarskich

Autor: |
Recykling używanych butów narciarskich (fot. P. Burda)

"Recycle your boots", to ambitny projekt stworzony przez Tecnica Group, który promuje recykling butów narciarskich. Projekt, realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Padwie i kilkoma wyspecjalizowanymi firmami, pozwoli na ponowne wykorzystanie surowców pochodzących ze starych nieużywanych już butów.

Pomysł jest dość prosty" - wyjaśnia Maurizio Priano, kierownik ds. marketingu w firmie Blizzard-Tecnica - "Każdy narciarz, który będzie chciał kupić nową parę butów narciarskich Tecnica, będzie mógł zwrócić swoje stare buty, niezależnie od ich marki, do sklepu. Firma Tecnica zajmie się ich recyklingiem w przejrzystym i zrównoważonym procesie"

To jest początek drogi, kolejny etap  rozpocznie się na etapie koncepcji kolejnych produktów. W rzeczywistości Tecnica będzie projektować kolejne modele butów (ale już teraz myśli o tym, jak rozszerzyć ten model na inne artykuły sportowe) w taki sposób, aby ułatwić demontaż i przyspieszyć proces prowadzący do recyklingu materiałów.

Projekt "Recycle Your Boots" rozpocznie się jesienią przyszłego roku w sklepach we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Austrii i Niemczech, a następnie zostanie rozszerzony na Skandynawię, Hiszpanię i Amerykę Północną.

Żródło: Dovesciare.it

Recycle your boots nowy program Tecnica