Atomic

ModelDługościPromień
REDSTER DOUBLEDECK 3.0 GS 166, 172, 178, 18416-17-18 m / 178 cm
REDSTER DOUBLEDECK 3.0 SL153, 159, 165, 171 10-11-12 m / 165 cm
REDSTER EDGE GS162, 169, 176, 183 16.4 m / 176 cm
REDSTER EDGE SL150, 157, 164, 171 11.7 m / 164 cm
REDSTER DOUBLEDECK 3.0 XT175, 18215.5 m / 175 cm
REDSTER XTI157, 164, 169, 176 16.4 m / 176 cm
REDSTER XT149, 156, 163, 170, 17714 m / 170 cm
CLOUD ELEVEN XT148, 155, 162, 16913 m / 162 cm
CLOUD TEN144, 151, 158, 165 12 m / 151 cm
CLOUD NINE142, 149, 156, 163 11 m / 156 cm
CLOUD EIGHT140, 147, 154, 161 12.5 m / 154 cm
CLOUD SEVEN141, 148, 155, 162 12 m / 148 cm
AFFINITY STORM151, 159, 167 14.7 m / 151 cm
AFFINITY SKY148, 154, 160 14 m / 154 cm
AFFINITY PURE142, 148, 154, 16014 m / 154 cm
AFFINITY AIR140, 146, 152, 15813 m / 152 cm
NOMAD TEMPER TI165, 173, 181 14 m / 173 cm
NOMAD CRIMSON TI170, 178, 18616.1 m / 178 cm
NOMAD BLACKEYE TI160, 167, 174, 181 15 m / 174 cm
NOMAD SMOKE TI157, 164, 171, 178 14.4 m / 171 cm
NOMAD MAGNET149, 157, 165, 173, 18114 m / 173 cm
NOMAD BLACKEYE160, 167, 174, 18115 m / 174 cm
NOMAD SMOKE150, 157, 164, 171, 17814.4 m / 171 cm
VANTAGE 100 CTI172, 180, 18819 m / 188 cm
VANTAGE 90 CTI161, 169, 176, 184 17.8 m / 184 cm
VANTAGE 85 157, 165, 173, 18118 m / 181 cm
VANTAGE 95 C162, 170, 178, 186 18.9 m / 186 cm
VANTAGE 90 CTI W153, 161, 169 16 m / 169 cm
VANTAGE 95 C W154, 162, 170 16.8 m / 170 cm
VANTAGE 85 W149, 157, 165 15 m / 157 cm
PUNX164, 170, 176, 182 26-21-26 m / 182 cm
INFAMOUS151, 161, 171, 176, 181 20.5-18.5-20.5 m / 176 cm
BENT CHETLER178, 185, 192 19 m / 185 cm
AUTOMATIC 117179, 186, 193 19 m / 186 cm
AUTOMATIC 102164, 172, 180, 188 19 m / 180 cm
CENTURY 109159, 167, 175 16.5 m / 167 cm
CENTURY 102156, 164, 172 16 m / 164 cm
BACKLAND 95164, 173, 18218.9 m / 173 cm
BACKLAND 85158, 164, 170, 176, 18217 m / 170 cm
BACKLAND 78152, 158, 164, 170, 17617 m / 170 cm
ULTIMATE 65 WC16323.1 m / 163 cm
ULTIMATE 78158, 164, 170, 176 16 m / 164 cm
REDSTER JR EDGE115, 120, 125, 130, 140, 150 11 m / 140 cm
REDSTER JR III130, 140, 15012 m / 140 cm
REDSTER JR II100, 110, 120 8 m / 110 cm
REDSTER JR I70, 80, 906.6 m / 80 cm
VANTAGE JR III130, 140, 15012 m / 140
VANTAGE JR II100, 110, 120 8 m / 110 cm
VANTAGE JR I70, 80, 906.6 m / 80 cm
VANTAGE GIRL III130, 140, 15012 m / 140
VANTAGE GIRL II100, 110, 120 8 m / 110 cm
VANTAGE GIRL I70, 80, 906.6 m / 80 cm
CENTURY GIRL III140, 150 10.7 m / 140 cm
CENTURY GIRL II110, 120, 13015.6 m / 130 cm
PUNX JR III140, 150 10.7 m / 140 cm
PUNX JR II110, 120, 13015.6 m / 130 cm
BENT CHETLER MINI133, 143, 15312 m / 143 cm