Grupa - 4MOTION - Volkl - 2011/2012

ModelDINWagaDla kogo
4Motion 11.0 TC 3.0 - 11.0 30 - 110 KG
sMotion 12.0 TC 4.0 - 12.0 40 - 120 KG
sMotion 12.0 TC D 4.0 - 12.0 40 - 120 KG