Kolekcje wiązania - sezon 2011/2012

ModelDINWagaDla kogo
VM312DARKDQL 4-1242-120kg
VM312NOIRDT 4-1242-120kg
V212NOIREDQL 3,5-1236-120kg
VM311 3,5-1136-115kg
V2123,5-1236-120kg
V210LI2,5-1030-105kg
V1018ELITE COMP10-18
V816PRO COMP8-16
V614RACE 6-1458-130kg
V412 LIGHT 4-1242-120kg
WHITE FREE 4-1242-120kg
BLACK FREE 6-1458-130kg
SILVER FREE 4-1242-120kg