Urząd Gminy w Rajczy
ul. Górska 1
34 - 370 Rajcza Polska
+ 48 (0)33 8643 - 155, 158
+ 48 (0)33 8643 - 887