Urząd Gminy w Ujsołach
ul. Gminna 1
34-371 Ujsoły Polska
+48 (0)33 864 73 50
+48 (0)33 864 73 54