Poręba Wielka - Koninki
Poręba Wielka 251
34–735 Niedźwiedź Polska
+48 (0)18 331 75 80

Ośrodki w okolicy