Stok narciarski - "Kolorowa"
Parkowa 10
58-540 Karpacz Polska
+48 (0)75 761 90 98
+48 (0)75 761 90 24