Spalona
Spalona 1
Bystrzyca Kłodzka Polska
+48 (074) 811 90 39