Rady dla narciarzy

Autor: PIotr Burda
Rys. 1. Naturalne i wymuszone skręty nartyAutor: Julian Kwaśniewski Sportowy Styl
Trenuj przed wyjazdem na narty (foto: PB Narty.pl)Autor: "Świat nart" Witold Domański Jr