Cenniki karnetów w polskich ośrodkach narciarskich

* N- normalny, U- ulgowy

** szegóły znajdziesz po kliknięciu w nazwę ośrodka na poniższej liście

 

 

SezonPoza
sezonem
1
dzień
Normalny90
Ulgowy
3
dni
Normalny
Ulgowy
6
dni
Normalny
Ulgowy

SezonPoza
sezonem
2 godziny Normalny40
Ulgowy35
4 godzinyNormalny55
Ulgowy50
Normalny
Ulgowy
Normalny
Ulgowy

Uwagi i ważne informacje o karnecie

Bilet ulgowy przysługuje dla dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej- publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
Prawo do korzystania z biletów ulgowych nie dotyczy uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego- po ukończeniu 19 roku życia.

Ostatnia aktualizacja danych: 2019-12-23

Powrót