Obraz z wybranej kamery

Kompleks Wyciągów Narciarskich Górnik - Stok przy wyciągach nr 1 i 2
Walim - Rzeczka
Archiwum Walim - Rzeczka Kompleks Wyciągów Narciarskich Górnik
Stok przy wyciągach nr 1 i 2
Kamera online Kompleks Wyciągów Narciarskich Górnik - Walim - Rzeczka