Elbrus

Dolna gondola 2350m
Dolna gondola 2350m
Na Skałach pastuchowa 4600m
Na Skałach pastuchowa 4600m
Dziewiczy śnieg
Dziewiczy śnieg
Elbrus z Priuta 11 4150m
Elbrus z Priuta 11 4150m
Nowy priut z widokiem na Gruzję
Nowy priut z widokiem na Gruzję
Spalony priut 11 na tle Ebrusa
Spalony priut 11 na tle Ebrusa
Terskol
Terskol
Widok ze Skał Pastuchowa (4600m) na Gruzję
Widok ze Skał Pastuchowa (4600m) na Gruzję
Widok z okna
Widok z okna
Widok z pośredniej gondoli na Elbrus (3000m)
Widok z pośredniej gondoli na Elbrus (3000m)
Zasypany ratrak
Zasypany ratrak
Zjazd z górnej stacji krzeseł (3800m)
Zjazd z górnej stacji krzeseł (3800m)