Velka Raca - Słowacja

Parking Dedovka (foto:Piotr Tomczyk)
Parking Dedovka (foto:Piotr Tomczyk)
Dolna stacja Dedovka (foto:Piotr Tomczyk)
Dolna stacja Dedovka (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa niebieska 1 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa niebieska 1 (foto:Piotr Tomczyk)
Impreza w Dedovce (foto:Piotr Tomczyk)
Impreza w Dedovce (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa niebieska 1 (foto: Piotr Tomczyk)
Trasa niebieska 1 (foto: Piotr Tomczyk)
Trasa niebieska 1 (foto: Piotr Tomczyk)
Trasa niebieska 1 (foto: Piotr Tomczyk)
Lekki roztop (foto:Piotr Tomczyk)
Lekki roztop (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa niebieska 1 (foto: Piotr Tomczyk)
Trasa niebieska 1 (foto: Piotr Tomczyk)
Kolejka do wyciągu orczykowego (foto:Piotr Tomczyk)
Kolejka do wyciągu orczykowego (foto:Piotr Tomczyk)
Górna stacja wyciągu F (foto:Piotr Tomczyk)
Górna stacja wyciągu F (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Bufet przy trasie czerwonej 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Bufet przy trasie czerwonej 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 10b (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 10b (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 10b (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 10b (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 9 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 9 (foto:Piotr Tomczyk)
Górny odcinek trasy czerwonej 10b (foto:Piotr Tomczyk)
Górny odcinek trasy czerwonej 10b (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa czerwona 6 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa niebieska 3 (foto:Piotr Tomczyk)
Trasa niebieska 3 (foto:Piotr Tomczyk)
Górna stacja orczyka (foto:Piotr Tomczyk)
Górna stacja orczyka (foto:Piotr Tomczyk)