Przekroje warstw śniegu

Podczas podejścia kop od czasu do czasu małe przekroje przez warstwy śniegu..

Szybko wykopana studnia  pozwala zidentyfikować silne i słabe warstwy śniegu. Jeśli podejrzewasz że istnieje głębiej słaba warstwa twój przekrój musi być głębszy niż ta warstwa.

Najczęściej 1 metrowej głębokości studnia wystarcza by poznać strukturę warstw.

  • Po wykopaniu studni będziesz mógł na jej ściankach zobaczyć główne warstwy.
  • Możesz, naciskając palcem lub dłonią ocenić które warstwy są silne a  a które słabe, które są bardziej zwarte a które mniej.
  • Możesz również kawałkiem zrobić pionowy ślizg na ścianie jakimś plastikowym narzędziem, poczujesz w zależności od warstwy różny opór.
  • Innym dodatkowym sposobem na rozpoznanie warstw trudnych do rozpoznania innymi metodami jest test wytrzymałości na ścinanie.

Wszystkie stosowane przez Ciebie metody badania stabilności pokrywy zwiększają Twą zdolność oceny stanu pokrywy. Im więcej pomiarów przeprowadzisz tym lepsza i dokładniejsza będzie Twoja ocena sytuacji.

Często kopiąc jamy podczas podejścia pozwoli Ci na dokładne zbadanie stanu pokrywy.

Wykopanie tylko jednej jamy i ignorowanie innych danych wygląda jak zawarcie małżeństwa po pierwszej randce. Czasami się sprawdza, ale zazwyczaj zawodzi.