Opłaty za autostrady

Jak korzystać z autostrad w Czechach,
opłaty i inne ważne informacje.

Autostrady w Republice Czeskiej za wyjątkiem niewielkich odcinków są odpłatne. Ruch jest prawostronny. Maksymalna prędkość dla samochodów osobowych i autobusów wynosi na autostradach 130 km/h.

Naklejki które należy umieścić na szybie, można zakupić za gotówkę w czeskich koronach na przejściach granicznych, niektórych stacjach benzynowych i w urzędach pocztowych.

Cennik winietek w Czechach (odpowiednio: 10-dniowa, miesięczna, roczna):
- pojazdy do 3,5 ton: 310CZK, 440CZK, 1500CZK.

Dla pojazdów powyżej 12 ton został wprowadzony elektroniczny system poboru opłat drogowych za przejazd po autostradach i drogach ruchu szybkiego. Szczegóły na stronie: http://premid.cz.
Infolinia międzynarodowa (płatna): +420 272 6986 29 - nonstop. Przez 24 godziny na dobę pracownicy centrali telefonicznej udzielają informacji na temat elektronicznego systemu pobierania opłat w języku czeskim, słowackim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. W godzinach od 6.00 do 22.00 również w języku polskim, węgierskim i hiszpańskim.

Uwaga:
Na winietce należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu.
Brak winietki  karany jest mandatem w wysokości 15.000 CZK płatnym gotówką u policjanta. Winietki można kupić na granicach, na stacjach benzynowych i na poczcie. Winietki, są do nabycia również w Polsce - w biurach turystyki PZM i delegaturach granicznych PZM lub via internet przez formularz.

Z uwagi na częste przypadki rozprowadzania naklejek fałszowanych, są one wyposażone w hologram. Nowe naklejki są sprzedawane wraz z kuponem kontrolnym, którym kierowca musi się legitymować podczas kontroli drogowej. Brak kuponu będzie traktowane przez Policję jako wykroczenie równoznaczne z brakiem naklejki, a dodatkowo spowoduje wszczęcie śledztwa, czy została ona nabyta w drodze legalnego zakupu.

Prowadzący pojazd bez naklejki na odcinkach dróg, gdzie wymagane jest wniesienie opłaty za ich używanie, może zostać na miejscu ukarany przez policjanta mandatem w wysokości 15.000 CZK płatnym gotówką.
Uwaga! Mandat może zostać udzielony za posiadanie na szybie nieważnych naklejek. Obowiązkiem kierowcy jest bowiem usunięcie z przedniej szyby absolutnie wszystkich, które straciły swoją ważność.

Tankowanie paliwa

Paliwo w sprzedaży (przykładowe ceny):

  • 95 oktanów - 32,02 CSK,
  • 98 oktanów - bd,
  • Olej napędowy 30,11 CSK,
  • Gaz płynny (LPG) - 13,80 CSK.

(ceny: 14.09.2015)