Opłaty za autostrady

W Austrii używanie autostrad i dróg szybkiego ruchu (również na terenie miast) jest płatne.

Samochody osobowe i pojazdy do 3,5 t

Opłata pobierana jest poprzez rozprowadzanie tzw. winietki, czyli naklejki, którą umieszcza się na przedniej szybie na środku u góry, albo po lewej stronie.Ceny winietek obowiązujące w roku 2015 r. (odpowiednio: rocznej, dwumiesięcznej, 10-dniowej):

Samochód osobowy z przyczepą lub bez, inne pojazdy do 3,5 tony

  • 10-dniowa - od 0h dnia  wystawienia do 24h 9. Dnia kolejnego – 8,70 Euro
  • 2-miesięczna - 2 miesiące od daty wystawienia – 25,30 Euro
  • 1- roczna - od 01.01.15 do 31.12.16 – 84.40

EuroWinietka 10-dniowa zachowuje ważność od godz. 00.00 w dniu wystawienia do godz. 24.00 dziewiątego kolejnego dnia.Wykroczenia przeciwko obowiązkowi posiadania winietki są karane mandatem w wysokości 215 Euro + koszt wykupienia winietki.

Na terytorium Austrii winietki można nabyć w biurach automobilklubu austriackiego (OAMTC), urzędach pocztowych, kioskach, na stacjach benzynowych oraz w punktach pobierania opłat drogowych. Winietki, są również do nabycia w Polsce - w biurach turystyki PZM i delegaturach granicznych PZM.

Tankowanie paliwa

Benzyna w sprzedaży (przykładowe ceny wiedeńskie):

  • 95 oktanów - 1,18 Euro;
  • 98 oktanów - 1,32 Euro;
  • Olej napędowy - 1,08 Euro;
  • Gaz płynny (LPG) - 0,66 Euro.

(ceny: 14.09.2015)